November 2014
NH_50x50.png
, , " " AppStore! ! ! , ! iOS 7.0 . iPhone, iPad iPod touch.
Dear readers, You're welcome to purchase the subscription or any single issue of the Magazine using the mobile apps in AppStore. Easy to pay & read and it is cheaper than ordinary subscription to a paper issue. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch. iOS 7.0 or later version.
qr-code .gif

Designing of arrangement of deposits


M.V. Antonenko, D.N. Zimenko (NK Rosneft NTC LLC, RF, Krasnodar), A.V. Pogorelov (Kuban State University, RF, Krasnodar)
Application data airborne laser scanning during engineering surveys

Key words: laser scanning, engineering surveys, 3D modeling, digital terrain model, topography map.

Data processing technique of the airborne laser scanning is described. Data enable us to construct a digital elevation model and allow special images. Images deciphering allows to get a digital terrain model. Topographical plan is created with the help of received aerial photographs and digital elevation model.

References
1. Medvedev E.M., Danilin I.M., Mel'nikov S.R., Lazernaya lokatsiya zemli i lesa (Laser location of land and forest) Moscow: Geolidar Publ., 2007, 230 p.
2. Pogorelov A.V., Boyko E.S., Rizaev I.G., Using the laser-radar data for the
modeling and analysis of the structure of relief and reliefoids of mountainous
areas (In Russ.), Vestnik Severo-Kavkazskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta, 2009, no. 4 (21), pp. 46–52.
3. Antonenko M.V., Zimenko D.N., Pogorelov A.V., Prospects terrestrial laser scanning data for engineering investigations at the facilities (In Russ.), Neftyanoe khozyaystvo Oil Industry, 2013, no. 10, pp. 1821.
4. Pogorelov A.V., Antonenko M.V., Fedorova S.I., Eletskiy Yu.B., Application of terrestrial laser scanning technology for evaluation of onshore zone components state in the region of Verbyanaya Spit (the Sea of Azov) (In Russ.), Zashchita okruzhayushchey sredy v neftegazovom komplekse, 2013, no. 12, pp. 5863.
5. Antonenko M.V., Pogorelov A.V., Kuznetsova E.V., Experience of use of the data of remote sounding of the Earth at carrying out of engineering researches for designing and arrangement of oil deposits (In Russ.), Neftyanoe
khozyaystvo Oil Industry, 2012, no. 11, pp. 7275.
6. Pogorelov A.V., Antonenko M.V., The use of satellite images in the study of the dynamics of the coastal zone of the Azov Sea: Opportunities and the
analysis results (In Russ.), Vestnik Severo-Kavkazskogo gosudarstvennogo
tekhnicheskogo universiteta, 2011, no. 2 (27), pp. 99104.
7. Pogorelov A.V., Antonenko M.V., Fedorova S.I., Eletskiy Yu.B., Research of coastal zone dynamics of the Azov sea according to space images data
(In Russ.), Zashchita okruzhayushchey sredy v neftegazovom komplekse, 2011, no. 12, pp. 1927.

More or to buy articleGeology and geologo-prospecting works


I.V. Goncharov, V.V. Samoilenko, N.V. Oblasov, S.V. Fadeeva, E.S. Bakhtina (TomskNIPIneft JSC, RF, Tomsk)
Generation potential of organic matter Bazhenov Formation rocks in the south-east of West Siberia (Tomsk region)

Key words: Bazhenov Formation, organic matter, geochemical studies, atagenesis, the initial generative potential, Western Siberia.

The authors investigated the regional patterns of change in generation potential of the organic matter of the Bazhenov Formation rocks south-east of Western Siberia using modern geochemical methods: pyrolysis Rock-Eval, GC-MS of extracts. The article presents the estimation of the initial generation potential and the regularities of change of the depositional environment of organic matter of the Bazhenov Formation.

References
1. Kontorovich A.E., Danilova V.P., Kostyreva E.A. et al., Source rocks of Western
Siberia: the old and the new vision the problem(In Russ.), Proceedings of
scientific meeting “Organicheskaya geokhimiya nefteproizvodyashchikh
porod Zapadnoy Sibiri” (Organic geochemistry of oil-producing rocks of
Western Siberia), Novosibirsk: Publ. of SB RAS, 1999, pp. 10-12.
2. Reshenie 6 Mezhvedomstvennogo stratigraficheskogo soveshchaniya po
rassmotreniyu i prinyatiyu utochnennykh stratigraficheskikh skhem mezozoyskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri (The decision of the 6th Interdepartmental Stratigraphic Meeting on the consideration and adoption of revised stratigraphic schemes of Mesozoic deposits of Western Siberia), Novosibirsk, 2003, Novosibirsk: Publ. of SNIIGGiMS, 2004, 114 p.
3. Kontorovich V.A., Generation potential of the Volga sediments in southeastern areas of Western Siberia (In Russ.), Geologiya nefti i gaza = 2001, no. 1, pp. 26-32.
4. Peters K.E., Walters C.C., Moldowan J.M., The biomarker guide, U.K., Cambridge: Cambridge University Press, 2005, 1155 p.
5. Fomin A.N., Katagenez organicheskogo veshchestva i neftegazonosnost'
mezozoyskikh i paleozoyskikh otlozheniy Zapadno-Sibirskogo megabasseyna
(Catagenesis of organic matter and oil and gas potential of Mesozoic and
Paleozoic rocks of the West Siberian megabasin), Novosibirsk: Publ. of IPGG
SB RAS, 2011. – 331 s.
6. Goncharov I.V., Samoylenko V.V., Oblasov N.V., Fadeeva S.V., Catagenesis of organic matter Bazhenov Formation rocks in the south-east of West Siberia (Tomsk region) (In Russ.), Neftyanoe khozyaystvo = Oil Industry, 2013, no. 10, pp. 32-37.
7. Goncharov I.V., On the estimation of oils catagenesis (In Russ.), Izvestiya
TPU, 2000, V. 303, no. 1, pp. 182-188.
8.Chakhmakhchev V.A., Vinogradova T.L., Geochemical indicators of facies
and genetic types of parent organic matter, Geokhimiya = Geochemistry International, 2003, no. 5, pp. 554-560.
9.Goncharov I.V., Geokhimiya neftey Zapadnoy Sibiri (Geochemistry of Western Siberia oils), Moscow: Nedra Publ., 1987, 181 p.
10. Hughes W.B., Holba A.G., Dzou L.I.P., The ratios of dibenzothiophene to
phenanthrene and pristine to phitane as indicators of depositional environmental and lithology of petroleum source rocks, Geochimica et Cosmochimica Acta, 1995, V. 59, no. 17, pp. 3581-3598.
11. Tissot B.P., Welte D.H., Petroleum formation and occurrence, 2nd edition,
Springer-Verlag, Berlin, 1984.
12. Neruchev S.G., Rogozina E.A., Zelichenko I.A. et al., Neftegazoobrazovanie v otlozheniyakh domanikovogo tipa (Oil and gas formation of Domanik type deposits), Leningrad: Nedra Publ., 1986, 247 p.
13. Goncharov I.V., Oblasov N.V., Samoylenko V.V. et al., Source rocks and oils in eastern part of West Siberia (In Russ.), Neftyanoe khozyaystvo = Oil Industry, 2010, no. 8, pp. 24-28.

More or to buy articleK.V. Svetlov, T.N. Smagina, L.Kh. Alimchanova (TNNC LLC, RF, Tyumen)
Impact of neotectonic movements on position of fluid contact of the Western Siberia oil deposits

Key words: geological modeling, oil field, deposit, water-oil contact, neotectonic movements, paleostructural mapping, multi-factor analysis.

The cases of complex configuration of water-oil contact (WOC) relative surface determined by neotectonic movements of structures are shown based on building geological models of oil deposits of various Western Siberia fields. The known reasons for change of hypsometric contact location are listed. It is noted that selection of reason for contact location represents the result of probability analysis of various factors influence. Some justification methods of WOC variation in the result of neotectonic movements are described.

References
1. Khafizov F.Z., Rol' noveyshikh tektonicheskikh dvizheniy v izmenenii
polozheniya VNK zalezhey Srednego Priob'ya (Role of neotectonic movements in the change the position of OWC of Middle Ob deposits), Proceedings of ZapSibNIGNI, 1972, V. 61, pp. 76–81.
2. Stovbun Yu.A., Svetlov K.V., Teploukhova I.A. et al., Influence of neotectonic movements on the structure of the Upper Jurassic of oil deposits of Aleksandrovsky megaswell (In Russ.), Collected papers “Puti realizatsii neftegazovogo potentsiala KhMAO” (Ways of implementation of KhMAO oil and gas potential), Proceedings of VI nauchno-prakticheskaya konferentsiya, Part 1, Khanty-Mansiysk, 2002, pp. 329335.
3. Khayn V.E., Mikhaylov A.E., Obshchaya geotektonika (General Geotectonics), Moscow: Nedra Publ., 1985, 326 p.
4. Ashirov K.B., Geologicheskie usloviya obrazovaniya tverdykh bitumov (Geological conditions of solid bitumen formation), Proceedings of Giprovostokneft', 1962, V. 5, pp. 2039.
5. Timurziev A.I., The time of formation of deposits as a criterion for oil and gas potential of local structures (for example, southern Mangyshlak) (In Russ.), Geologiya, geofizika i razrabotka neftegazovykh mestorozhdeniy, 2008, no. 1, pp.
6. Bochkarev V.S., Tulubaev S.A., Paleotectonic analysis floors and oil and gas potential of net pay of large uplifts Nadym-Tazovskoe interfluve (West Siberia) (In Russ.), Geologiya, geofizika i razvedka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2003, no. 45, pp. 9095.

More or to buy articleK.V. Svetlov, T.N. Smagina, L.Kh. Alimchanova (TNNC LLC, RF, Tyumen)
Uneven hypsometric water-oil contact position of oil deposits as a consequence of formations lithological heterogeneity

Key words: geological modeling, oil field, deposit, water-oil contact, lithological heterogeneity, lateral heterogeneity, layer-by-layer heterogeneity.

The article reviews the cases of pay zone lithological heterogeneity effecting hypsometric position of oil deposits water-oil contact (WOC): deposits isolation of one formation by local change in lithology, WOC inclination due to lateral heterogeneity, formation of uneven WOC due to layer-by-layer heterogeneity.
References
1. Metodicheskie rekomendatsii po podschetu zapasov nefti i gaza
ob"emnym metodom (Guidelines on the calculation of oil and gas reserves
by volumetric method): edited by Petersil'e V.I., Poroskun V.I., Yatsenko G.G., Moscow – Tver', 2003.
2. Svetlov K.V., Smagina T. N., Alimchanova L.Kh., Impact of neotectonic
movements on position of fluid contact of the Western Siberia oil deposits
(In Russ.), Neftyanoe khozyaystvo Oil Industry, 2014, no. 11, pp. 1719.
3. Svetlov K.V., Methodological techniques of rationale the position of conditional surface OWC for geological modeling of complex oil deposits (In Russ.), Collected papers “Puti realizatsii neftegazovogo potentsiala KhMAO” (Ways of implementation of oil and gas potential of KhMAO), Proceedings of VI Scientific and Practical Conference, Khanty-Mansiysk, 2007, pp. 308317.

More or to buy articleS.K. Kvachko, A.N. Bibik (RN-KrasnoyarskNIPIneft, RF, Krasnoyarsk)
Conditions of formation of carbonate deposits of preobrazhenskiy and erbogachenskiy horizons within licensed areas of Rosneft Oil Company OJSC in the Irkutsk region

Key words: Nepsko- Botuobinskaya anticlise, facial analysis, carbonate rocks, preobrazhenskiy horizon, erbogachenskiy horizon.

The compound structure of carbonate reservoirs in Eastern Siberia prevents the forecast of zone of improved reservoir and complicates the exploration of new areas. The industrial-productive complexes of Vendian-lower- Cambrian age in a section of the Nepsko- Botuobinskaya anticlise (NBA) attract more and more researchers. In this work erbogachenskiy and preobrazhenskiy horizons confine to the oil and gas complex of the Vendian are covered. Sections of 10 wells licensed areas of Rosneft in the Irkutsk region are studied. A detailed lithofacies characteristic of deposits was carried out, the influence epi-and diagenetic processes on reservoir properties of rocks was leaded. On the base of complex research of physical composition of reservoir it was attempted to bind the features of the void volume of reservoir to conditions of their formation.

References
1. Zhemchugova V.A., Prirodnye rezervuary v karbonatnykh formatsiyakh
Pechorskogo neftegazonosnogo basseyna (Natural reservoirs in carbonate
formations of Pechora oil and gas Basin), Part 2, Moscow: Publ. of MSU,
2002, 243 p.
2. Wilson J.L., Carbonate facies in geologic history, Springer-Verlag, Berlin,
1975, 463 p.
3. Shemin G.G., Geologiya i perspektivy neftegazonosnosti venda i nizhnego
kembriya tsentral'nykh rayonov Sibirskoy platformy (Nepsko-Botuobinskaya,
Baykitskaya anteklizy i Katangskaya sedlovina) (Geology and oil and gas potential of the Vendian and Lower Cambrian of central regions of the Siberian platform (Nepa-Botuobinskaya, Baikit anteclise and Katanga saddle)), Novosibirsk: Publ. of SB RAS, 2007, 467 p.

More or to buy articleV. V. Pestov (NK Rosneft NTC LLC, RF, Krasnodar), I.V. Moskalenko (Gazprom Dobycha Krasnodar ITC LLC, RF, Krasnodar), B.L. Alexandrov (Kuban State Agrarian University, RF, Krasnodar)
Determination of initial oil saturation of Western Caucasia Maikop series terrigenous reservoirs using capillary pressure core analysis

Key words: logging, capillary pressure, estimation of reserves, oil saturation, J-Leverett function.

On the example of Western Caucasia oilfield the technique of initial oil saturation determination using the J-Leverett function is reviewed. The obtained results of traditional and reviewed technique are compared.

References
1. Gudok N.S., Bogdanovich N.N., Martynov V.G., Opredelenie fizicheskikh
svoystv neftevodosoderzhashchikh porod (Determination of physical properties of oil-water-containing rocks)b Moscow: Nedra-Biznestsentr Publ., 2007, 592 p.

2. Pirson S.J., Oil reservoir engineering, McGraw-Hill, 1958.


More or to buy articleA.A. Kasyanenko, V.A. Aksarin, M.S. Anokhina, D.L. Gendel, E.V. Shirikova (TNNC LLC, RF, Tyumen)
Geological modeling based on 3d facies variation in case of AV reservoirs of Samotlorskoye field

Key words: 3D geological modeling, facies model, artificial neural network, Samotlorskoye field.

The geological model of AV reservoirs of Samotlorskoye field was built. Lithology and reservoir modeling is based on the 3D facies model. To increase accuracy of the facies modeling an artificial neural network was applied for facies estimation in uncored wells. The usage of the facies model improved the convergence of the lithological and petrophysical models with the field data and also enhanced the prediction of reservoir properties distribution in the undrilled zones.

References
1. Kontorovich A.E., Nesterov I.I., Salmanov F.K., Geologiya nefti i gaza Zapadnoy Sibiri (Oil and gas geology of Western Siberia), Moscow: Nedra Publ., 1975, 675 p.
2. Kruglov V.V., Dli M.I., Golunov R.Yu., Nechetkaya logika i iskusstvennye neyronnye seti (Fuzzy logic and artificial neural networks), Moscow: Fizmatlit Publ., 2001, 221 p.
3. IRAP RMS: RMS User Guide, 2014, 3230 p.
4. Clayton V. Deutsch, Geostatistical reservoir modeling, Oxford University Press, 2002.

More or to buy articleV.A. Kolesov (RN-KrasnoyarskNIPIneft LLC, , Krasnoyarsk), A.G. Khokholkov (R&D Center Tvergeofizika OAO, RF, Tver), A.V. Chashkov (Naftna Industrija Srbije A.D., Serbia, Novi Sad)
Studying of influence of formation water and drilling fluid filtrate mixing on nuclear magnetic logging spectrum

Key words: NMR logging, formation water, drilling fluid filtrate, carbonate reservoirs, Eastern Siberia.

On the core of Rosneft Oil Company’s license areas in Irkutsk Region and Krasnoyarsk Krai there has been performed a wide range of operations for providing petrophysical support of nuclear magnetic logging data interpretation for Vendian and Lower Cambrian carbonate reservoirs, however there is still a number of uncertainties while interpretation of the method. The paper introduces a solution of one of such uncertainties, which is a study of mixture of formation water and drilling fluid filtrate nuclear magnetic resonance properties in the void space of core samples.

References
1. Khamatdinov R.T., Mityushin E.M., Barlyaev V.Yu. et al., Nuclear magnetic tomographic logging (In Russ.), Karotazhnik, 2002, V. 100, pp. 138–171.
2. Coates G.R., Xiao Lizhi, Prammer M.G., NMR logging principles and applications, Houston: Halliburton Energy Services, 1999, 235 p.
3. Filatov D.A., Kolesov V.A., Krasil'nikova N.B., Isaeva V.V., Features of the petrophysical model of carbonate reservoirs at Irkutsk license areas (In Russ.), Neftyanoe khozyaystvo = Oil Industry, 2013, no. 10, pp. 4245.
4. Kiselev V.M., Kolesov V.A., Chashkov A.V., Comprehensive core analysis for carbonate sediments of Ust-Kut horizon by nuclear magnetic resonance
(In Russ.), Karotazhnik, 2014, V. 241, no. 7, pp. 4251.
5. Kolesov V.A., Kiselev V.M., Nazarov D.V. et al., Calculation of residual water saturation of east siberian reservoirs from nuclear magnetic logging data
(In Russ.), Karotazhnik, 2014, V. 242, no. 8, pp. 5058.
6. Filatov D.A., Krasil'nikova N.B., Determination of saturartion coefficient in
carbonate reservoirs (In Russ.), Neftyanoe khozyaystvo = Oil Industry, 2013,
no. 11, pp. 47.
7. Kowalewski J., Maler L., Nuclear spin relaxation in liquids: theory, experiments, and applications, Boca Raton: CRC Press, 2006, 426 p.

More or to buy articleDrilling of chinks


A.S. Nechaev, A.V. Semin (Samaraneftegas JSC, RF, Samara), B.A. Rastegaev, O.V. Nozhkin, V.A. Kapitonov (SamaraNIPIneft LLC, RF, Samara), I.V. Dorovskikh (Samara State Technical University, RF, Samara)
Ensuring the sustainability of the clay deposits in horizontal wells Samaraneftegaz

Key words: horizontal well, stability clay deposits, abnormally high reservoir pressure, horizontal tension.

The article sets out the methodology for determining pore pressure intervals clay deposits. The authors present results of research of dispersing power and influence of the inhibiting additives by Chenevert’s method. Comparison of the inhibitory potency of the studied drilling fluids systems is given. The rock pressure, the minimum and maximum horizontal stress is calculated. The results obtained allowed to optimize the parameters of the washing (density, rheology, filtration, the inhibitory properties of drilling fluids), to offer optimal well trajectories that eventually allowed to propose regulations for accident-free drilling of horizontal wells Samaraneftegas JSC in unstable clay sediments.

References
1. Rastegaev B.A., Kapitonov V.A., Inhibition of hydration of clay deposits
(In Russ.), Proceedings of International scientific-practical conference
“Ashirovskie chteniya”, Samara: Publ. of SamSTU, 2012, V. 2, pp. 5-12.
2. Certificate of authorship no. 1222670 MKI S09K7/00, Sposob otsenki ingibiruyushchikh svoystv burovykh rastvorov (A method of evaluating the inhibitory properties of drilling fluids), authors: Pen'kov A.I., Penzhoyan A.A., Koshelev V.N.
3. Chenevert V.E., Glycerol mud additive provides shale stability, Oil and
Gas J., 1987, no. 29, pp. 60-64.
4. Maas A.F., Andresson B.A., Penkov A.I. et al., Complex inhibitor drilling mud for drilling deep wells in complicated conditions, Petroleum Engineer International, 1999, August, pp. 51-57.

More or to buy articleWorking out and operation of oil deposits


A.A. Mironenko, R.A. Shayakhmetov, T.S. Usmanov, T.R. Salakhov, D.D. Suleymanov (RN-UfaNIPIneft LLC, RF, Ufa), R.N. Asmandiyarov, A.F. Beloguzov (RN-Yuganskneftegas LLC, RF, Nefteyugansk)
Integrated approach to mature field development optimization with wedge-shaped reserves

Key words: field development, well treatments, wedge-shaped structure, decline stage.

This paper concentrates on integrated approach to optimization of development of mature fields and on aspects of development of wedge-shaped reservoirs such as major reservoir BS10 of Mamontovskoe field. Localization of wedge zones has been performed as potential areas of the remaining recoverable reserves by the analysis of well works results inside and outside of wedge zones. Integrated approach to analysis and identification wells in such geological conditions has been developed and described, and direct program of well works for production and injection wells is compiled.

References
1. Petukhov S.B., Tyan N.S., Bachin S.I., Shablovskiy V.N., Features of the geological structure of the formation BS10 of Mamontovskoe field (In Russ.),
Neftyanoe khozyaystvo = Oil Industry, 1994, no. 2, pp. 18 - 21.
2. Mukminov I.R., Mullagalin I.Z., Shayakhmetov R.A. et al., Hydraulic fracturing as a method of improving the oil fields development at the late stage (In Russ.), SPE 138056, 2010.
3. Mukminov I.R., Sveshnikov A.V., Komarov V.S., Blinov A.Yu., Integrated approach to development of Mamontovskoe field (In Russ.), Neftyanoe
khozyaystvo = Oil Industry, 2009, no. 11, pp. 28-31.
4. Filippenko A.A., Mukminov I.R., Mullagalin I.Z., Tulaev R.V., Localization of residual oil reserves in conditions of wedge-shaped structure of Neokomian sediments of Mamontovskoye field and their involving in effective development by means of hydrofracturing (In Russ.), Neftyanoe khozyaystvo = Oil Industry, 2009, no. 9, pp. 86-89.
5. Mukminov I.R., Yantudin A.N., Fazullin A.Z., An integrated approach to improving the field development at a late stage (In Russ.), Rostekhnadzor. Nash region, 2009, no. 6, pp. 10-12.
6. Shaybakov R.A., Mukhamadeev D.S., Sultanov Sh.Kh., Development of a
well sections detailed autocorrelation integrated method (In Russ.), Neftegazovoe delo: elektronnyy nauchnyy zhurnal = The electronic scientific journal Oil and Gas Business, 2013, no. 5, pp. 131-151.
7. Baykov V.A., Bochkov A.S., Mukhamadeev D.S., Yakovlev A.A., New approaches to geo-stochastic modeling of fields (In Russ.), Proceedings of 3rd
International Scientific and Practical Conference “Intensifikatsiya dobychi
nefti” (Stimulation of oil production), Tomsk, 2011, pp. 42–47.
8. Mukhamadeev D.S., Orlov V.A., Umetbaev V.G. et al., Automatization of facies modelling process, Vestnik Bashkirskogo universiteta (In Russ.), 2014, V. 19, no. 1, pp. 24-28.

More or to buy articleS.V. Kostyuchenko, N.A. Cheremisin, D.V. Tolstolytkin, A.A. Chuprov (TNNC LLC, RF, Tyumen)
Technology of large fields modeling. Part 4. Development of standard requirements for sector reservoir simulation models

Key words: reservoir simulation, giant field, full-scale models, sector models, section modeling, standard requirement, methodological guideline, model properties.

This work presents an approach to managing and arrangement of big field sector modeling using methods of sector modeling. It cites the results of standard requirements development for reservoir simulation models of AV1-5¬ formation group of Samotlorskoye field and methods of their acquisition.

References
1. Arzhilovskiy A.V., Bikbulatova T.G., Kostyuchenko S.V., Technology of large fields modeling by the system of conjugate sector models. Part 1. Analysis of the problem situation (In Russ.), Neftyanoe khozyaystvo – Oil Industry, 2011, no. 11, pp. 5255.
2. Kostyuchenko S.V., Technology of large fields modeling by a system of conjugate sector models. Part 2. The method of iterative conjugation of sector
models (In Russ.), Neftyanoe khozyaystvo Oil Industry, 2012, no. 4, pp. 96100.
3. Kostyuchenko S.V., Tolstolytkin D.V., Chuprov A.A., Shinkarev M.B., Technology of large fields simulation with a system of conjugated sector models. Part 3. The technology approbation by the example of models of Samotlorskoye field AB1-5 reservoirs (In Russ.), Neftyanoe khozyaystvo Oil Industry, 2013, no. 8, pp. 7881.
4. Cheremisin N.A., Rzaev I.A., Borovkov E.V., Tolstolytkin D.V., Chusovitin A.A., Improving the full-scale hydrodynamic model formation AV 1-5 Samotlorskoye field (In Russ.), Neftyanoe khozyaystvo Oil Industry, 2012, no. 10, pp. 4953.
5. Metodicheskie ukazaniya po sozdaniyu postoyanno-deystvuyushchikh geologo-tekhnologicheskikh modeley neftyanykh i gazo-neftyanykh zalezhey
(Methodological guidelines for the creation of permanent geological and
technological models of oil and gas-and-oil deposits), Part 1, Moscow: Publ. of VNIIOENG, 2003.

More or to buy articleA.I. Fedorov, A.R. Davletova (RN-UfaNIPIneft LLC, RF, Ufa), D.Yu. Pisarev (RN-Yuganskneftegas LLC, RF, Nefteyugansk)
Determination of closure pressure for hydraulic fractures using instruments of geomechanical modeling

Key words: low permeability reservoirs, hydraulic fracturing, fracture initiated by injection, strain-stress state, fracture closure pressure.

The paper presents a method for calculation of closure pressure on hydraulic fractures on injection wells as a parameter determining the beginning of fracture growth. The method is based on formation stress-strain state modeling in an area close to the fractured wellbore. The model for calculation takes into account the evolution of pressure field caused by exploitation. The results of modelling show good agreement with field data and can be used as a method alternative to field measurements methods, that now-a-days are the basic instrument of closure pressure determination.
References
1. Fedorov A.I., Davletova A.R., Reservoir stress state simulator for determining of fracture growth direction (In Russ.), Geofizicheskie issledovaniya, 2014, V. 15, no. 1, pp. 15–26.
2. Blokhin A.M., Dorovskiy V.N., Problemy matematicheskogo modelirovaniya v teorii mnogoskorostnogo kontinuuma (Problems of mathematical modeling in the multirate-continuum theory), Novosibirsk: Publ. of SBRAS, 1994, 185 p.
3. Crouch S.L, Starfield A.M., Boundary element methods in solid mechanics,
London: George Allen and Unwin, 1983.

More or to buy articleV.A. Baikov, A.Ya. Davletbaev, D.S. Ivaschenko (RN-UfaNIPIneft LLC, RF, Ufa)
Non-Darcy fluid flow modeling in low-permeability reservoirs

Key words:well testing, non-Darcy flow, low-permeability reservoirs.

The paper discusses numerical results on non-Darcy fluid flow modeling in low-permeability reservoirs. We investigate the pressure pattern behavior under a nonlinear relation between flow rate and pressure gradient. The use of non-Darcy flow modeling in pressure/rate transient field data analysis exhibits new possibilities for estimating permeability and drainage area. The results obtained show that the effective drainage area is significantly smaller than interwell distance in a development system cell. This may cause decision making for infill drilling in low-gradient areas.

References
1. Afanas'ev I.S., Baykov V.A., Kolonskiy A.V. et al., Development of ultra lowpermeability oil reservoirs (In Russ.), Neftyanoe khozyaystvo – Oil Industry, 2014, no. 5, pp. 8286.
2. Baykov V.A., Kolonskikh A.V., Makatrov A.K. et al., Nonlinear filtration in lowpermeability reservoirs. Laboratory core examination for Priobskoye oilfield (In Russ.), Nauchno-tekhnicheskiy vestnik OAO “NK Rosneft'”, 2013, V. 31, no. 2, pp. 47.
3. Baykov V.A., Galeev R.R., Kolonskikh A.V., Nonlinear filtration in low-permeability reservoirs. Analisys and interpretation of laboratory core examination for Priobskoye oilfield (In Russ.), Nauchno-tekhnicheskiy vestnik OAO NK Rosneft', 2013, V. 31, no. 2, pp. 812.
4. Baykov V.A., Kolonskikh A.V., Makatrov A.K. et al., Development of ultra lowpermeability oil reservoirs (In Russ.), Neftyanoe khozyaystvo Oil Industry, 2013, no. 10, pp. 5256.
5. Baykov V.A., Galeev R.R., Kolonskikh A.V. et al., Nonlinear filtration in lowpermeability reservoirs. Impact on the technological parameters of the field development (In Russ.), Nauchno-tekhnicheskiy vestnik OAO NK Rosneft', 2013, V. 31, no. 2, pp. 1719.
6. Borshchuk O.S., Zhitnikov V.P., Nonlinear filtration in low-permeability reservoirs. Numerical scheme, analysis of stability and convergence (In Russ.), Nauchno-tekhnicheskiy vestnik OAO NK Rosneft', 2013, V. 31, no. 2, pp. 1316.
7. Kokurina V.V., Kremenetskiy M.I., Krichevskiy V.M., Monitoring the effectiveness of re-fracturing on the results of hydrodynamic studies (In Russ.), Karotazhnik, 2013, no. 5 (227), pp. 7699.
8. Liu S., Han F., Zhang K., Tang Z., Well test interpretation model on power-law non-linear percolation pattern in low-permeability reservoirs, SPE 132271, 2010.
9. Huo D. et al., Decline curve analysis of oil production in low permeability
reservoirs with great heterogeneity, SPE 115053, 2008.
10. Xu J. et al., Non-Darcy flow numerical simulation for low-permeability
reservoirs, SPE 154890, 2012.
11. Dobrynin V.M., Deformatsii i izmeneniya fizicheskikh svoystv kollektorov nefti i gaza (Deformation and changes in the physical properties of oil and gas reservoirs), Moscow: Nedra Publ., 1970, 239 p.
12. Mal'tsev V.V., Asmandiyarov R.N., Baykov V.A. et al., Testing of auto hydraulic- fracturing growth of the linear oilfield development system of Priobskoye oil field (In Russ.), Neftyanoe khozyaystvo Oil Industry, 2012, no. 5, pp. 7073.
13. Cherevko M.A., Yanin A.N., Yanin K.E., Assessment of perspectives of well pattern’s selective densing at Southern license territory of Priobskoe field
(In Russ.), Burenie i neft', 2014, no. 6, pp. 2429.
14. Davletova A.R., Bikbulatova G.R., Fedorov A.I., Davletbaev A.Ya., Geomechanical simulation of hydraulic fractures growth direction and trajectory in the low permeability reservoirs development (In Russ.), Nauchno-tekhnicheskiy vestnik OAO NK Rosneft', 2014, V. 34, no. 1, pp. 4043.

More or to buy articleA.G. Skripkin, S.V. Parnachev (TomskNIPIneft JSC, RF, Tomsk), E.V. Baranov (National Research Tomsk Polytechnic University, RF, Tomsk), Zakharov, S.V. (Tomskneft VNK OJSC, RF, Tomsk)
Experience of using different methods of evaluation of reservoir properties of nanopermeable rocks

Key words: permeability, nanopermeable reservoirs, core samples, GRI method, steady-state permeability.

The subject of the research is the core samples of Late Jurassic nanopermeable deposits of the Bazhenovskaya suite of one of the fields of the Tomsk region (Western Siberia). A comparative analysis of the available laboratory methods for determining the porosity and permeability of the core samples , including the method for estimating the permeability of crumbled core (GRI method), is carried out. The results of studies are applicable at the calculation of hydrocarbon resources in deposits of the Bazhenovskaya suite and evaluation of potential wells flow rates. It is shown that natural fracturing of argillaceous-siliitic deposits of the Bazhenovskaya suite has decisive influence on reservoir properties , increasing the permeability by 2 - 6 orders , and the porosity - by 50 % on average. Noted allows to formulate a strategy of further investigations of petrophysical properties of the Bazhenovskaya suite sediments as characteristic of mainly fissuring void.


More or to buy articleI.P. Morikov, A.V. Sakhan, D.P. Sherbakov (RN-Purneftgas LLC, RF, Gubkinsky), V.A. Shaidullin, A.Yu. Presnyakov, T.E. Nigmatullin (RN-UfaNIPIneft LLC, RF, Ufa)
Practical experience in water shut-off treatments planning and realization

Key words: repair and isolation works, productive formation, water shut-off treatment, water cut.

The paper presents successful practice of repair and isolation works in Rosneft Oil Company on the example of RN-Purneftegaz LLC. The necessity of water shut-off treatments in wells with high water cut is demonstrated. The results of work in RN-Purneftegaz LLC are given.

References
1. Demakhin S.A., Demakhin A.G., Selektivnye metody izolyatsii vodopritoka v neftyanye skvazhiny (Selective methods of water shut off in oil wells), Saratov: Kolledzh Publ., 2003, 164 p.
2. Strizhnev V.A., Tyapov O.A., Umetbaev V.G., Obobshchenie opyta provedeniya remontno-izolyatsionnykh rabot na otdel'nykh krupnykh mestorozhdeniyakh Zapadnoy Sibiri (The generalization of the experience of the repair and insulation works on sel ected large fields of Western Siberia), Ufa: Skif Publ., 2013, 272 p.
3. Smolyarov O.L., Water shut-off using polymer gel "Mars" in the wells with horizontal wellbore (In Russ.), Inzhenernaya praktika, 2012, no. 9, pp. 26–31.
4. Strizhnev V.A., Presnyakov A.Yu., Nigmatullin T.E., Advancements in produced water restriction (In Russ.), Nauchno-tekhnicheskiy vestnik OAO “NK Rosneft'”, 2012, V. 27, no. 2, pp. 2831.
5. Shaidullin V.A., Presnyakov A.Yu., Kostyuchenko S.A., Burmistrov A.S., Water reduction treatments using oil-cement slurries — case histories fr om RNPurneftegaz LLC (In Russ.), Nauchno-tekhnicheskiy vestnik OAO NK Rosneft', Nauchno-tekhnicheskiy vestnik OAO «NK Rosneft'», 2013, V. 31, no. 2, pp. 4850.
6. Kraynov M.V., Goryachev S.E., NK Rosneft actual problems and solutions in the repair and insulation works and water shut-off (In Russ.), Inzhenernaya praktika, 2014, no. 5, pp. 104117.

More or to buy articleG.G. Gilaev, A.E. Manasian, A.E. Letichevskiy, A.N. Parfenov (Samaraneftegas JSC, RF, Samara), I.G. Khamitov (SamaraNIPIneft LLC, RF, Samara), G.G. Gilaev (Gubkin Russian State University of Oil and Gas, RF, Moscow)
Hydraulic fracturing as field development instrument in Samara region

Key words: hydraulic fracturing, field development, geomechanics, rock mechanics, high viscosity oil, unconventional reserves

This article considers three main applications of proppant hydraulic fracturing in Samaraneftegas JSC as a tool for oil fields development management: 1) low-producing collectors with abnormally high fracturing pressure which cannot be developed without hydraulic fracturing; 2) deposits with highly viscous oil which had no successful practices of EOR methods implementation (traditional for such deposits); newly discovered oil source deposits of Samara region, as a promising areas for maintenance of oil production level in Samaraneftegas JSC.
References
1. Demakhin S.A., Demakhin A.G., Selektivnye metody izolyatsii vodopritoka v neftyanye skvazhiny (Selective methods of water shut off in oil wells), Saratov: Kolledzh Publ., 2003, 164 p.
2. Strizhnev V.A., Tyapov O.A., Umetbaev V.G., Obobshchenie opyta provedeniya remontno-izolyatsionnykh rabot na otdel'nykh krupnykh mestorozhdeniyakh Zapadnoy Sibiri (The generalization of the experience of the repair and insulation works on sel ected large fields of Western Siberia), Ufa: Skif Publ., 2013, 272 p.
3. Smolyarov O.L., Water shut-off using polymer gel "Mars" in the wells with horizontal wellbore (In Russ.), Inzhenernaya praktika, 2012, no. 9, pp. 26–31.
4. Strizhnev V.A., Presnyakov A.Yu., Nigmatullin T.E., Advancements in produced water restriction (In Russ.), Nauchno-tekhnicheskiy vestnik OAO “NK Rosneft'”, 2012, V. 27, no. 2, pp. 2831.
5. Shaidullin V.A., Presnyakov A.Yu., Kostyuchenko S.A., Burmistrov A.S., Water reduction treatments using oil-cement slurries — case histories fr om RNPurneftegaz
LLC (In Russ.), Nauchno-tekhnicheskiy vestnik OAO NK Rosneft',
Nauchno-tekhnicheskiy vestnik OAO «NK Rosneft'», 2013, V. 31, no. 2,
pp. 4850.
6. Kraynov M.V., Goryachev S.E., NK Rosneft actual problems and solutions in the repair and insulation works and water shut-off (In Russ.), Inzhenernaya
praktika, 2014, no. 5, pp. 104117.

More or to buy articleI.D. Latypov (RN-UfaNIPIneft LLC, RF, Ufa), A.K .Makatrov (Rosneft-NTC LLC, RF, Krasnodar), A.M. Kuznetsov (Rosneft Oil Company OJSC, RF, Moscow), S.S. Sitdikov (RN-Exploraition LLC, RF, Moscow), S.V. Valeev (RN-Yuganskneftegaz LLC, RF, Nefteyugansk)
Filtration parameters calculation in the design of hydraulic fracturing

Key words: hydraulic fracturing, leak off coefficients, cross-linked gel, linear gel, Carter equation, fracturing fluid filtration, fracturing design.

Article is devoted to methodology for determining leak off coefficients on core samples, allowing you to explore filtering fracturing fluids in the rock and adjust designs fracturing in all major industrial simulators of hydraulic fracturing. Considered constant and dynamic models. The relationships between rock permeability and leak off coefficients are determined. Using the techniques presented may improve the efficiency of the operation hydraulic fracturing.

References
1. Economides M.J., Nolte K.G., Reservoir stimulation, 3rd edition, John Willey & Sons, LTD, New York, 2000, 856 p.
2. Polyanin A.D., Spravochnik po lineynym uravneniyam matematicheskoy fiziki (Handbook of linear equations of mathematical physics), Moscow: FIZMATLIT Publ., 2001, 576 p.

More or to buy articleEcological and industrial safety


D.S. Vorobiev, Yu.A. Frank (National Research Tomsk State University, RF, Tomsk), Yu.A. Noskov, M.P. Shegolihina (TomskNIPIneft JSC, RF, Tomsk)
The technologies for oil decontamination of water objects

Key words: Oil contamination, cleaning of water reservoirs, bottom sediments.

The paper deals with modern technologies for decontamination of oil polluted water objects. The emphasis was put on complex technologies including bottom sediments cleaning. We have analyzed the efficiency of using technical devices and technologies for oil decontamination.

References
1. Utility patent no. 112217 RF, Device for collecting oil and other floating pollutant (In Russ.) Author: Vorob'ev D.S.
2. Leykin Yu.A., Cherkasova T.A., Smagina N.A., Elinek A.V., The peculiarities of vital activity of artificial biosystem based on sorption materials (In Russ.), Sorbtsionnye i khromatograficheskie protsessy, 2010, V. 10, no. 6, pp. 894–900.
3. Ivanov A.V., Sidorov A.V., Surface water as the receiver of oil and oil products (In Russ.), Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra RAN, 2011, V. 13, no. 1(6), pp. 14331437.
4. Mikhaylova L.V., Isachenko-Bome E.A., Petukhova G.A. et al., Toxicity of oilcontaminated bottom sediments in relation to freshwater aquatic organisms
of different taxonomic levels (In Russ.), Collected papers “Vodnye ekosistemy Sibiri i perspektivy ikh ispol'zovaniya” (Aquatic ecosystems of Siberia and the prospects for their use), Proceedings of AllRussian conference with international participation, Tomsk, 2011, pp. 332335.
5. Kulepanov V.N., The species and macrophytes resources of the Russian Far
Eastern seas (In Russ.), Zashchita okruzhayushchey sredy v neftegazovom
komplekse, 2012, no. 1, pp. 5862.
6. Utility patent no. 2211282 RF, The method of collecting oil under the ice
cover of lake (In Russ.), Authors: Fedoriv M.L., Fedoriv L.V., Fedoriv R.L.
7. Utility patent no. 2220253 RF, Method of cleaning ice from oil (In Russ.), Authors: Fedoriv M.L., Fedoriv L.V., Fedoriv R.L.
8. Frank Yu.A., Lushnikov S.V., Vorob'ev D.S. et al., On the need for a comprehensive approach to the survey of oil-contaminated water objects for managerial and technological solutions for their cleaning(In Russ.), Vodoochistka. Vodopodgotovka. Vodosnabzhenie, 2009, no. 3, pp. 6471.
9. Utility patent no. 2431017 RF, Device for clearing of reservoirs from contamination (In Russ.), Authors: Deneko Yu.V., Ryadinskiy V.Yu.
10. Utility patent no. 80693 RF, Device for water treatment (In Russ.), Author: Vorob'ev D.S.
11. Utility patent no. 88688 RF, Device for cleaning rocks and the bottom
water layers of oil pollution (In Russ.), Author: Vorob'ev D.S.
12. Chirikov A.G., Removal of oil pollution from bottom layers of river flow by transverse circulation (In Russ.), Territoriya NEFTEGAZ, 2008, no. 6, pp. 122124.
13. Popov S.N., Morova L.Ya., Gerasimov A.I., Liquidation the oil emergency
floods from the bottom of reservoirs in the conditions of low temperatures in
Yakutia (In Russ.), Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra RAN, 2011, V. 13, no. 1(2), pp. 463466.
14. Utility patent no. 2260652 RF, The purification process of water reservoirs
and bottom sediments from oil-pollutions (In Russ.), Author: Lushnikov S.V.
15. Eurasian patent no. 009507, The purification process of water and bottom
sediments reservoirs from oil and oil products (In Russ.), Inventors: Lushnikov S.V., Fadeev V.N., Vorob'ev D.S.
16. Vorob'ev D.S., Biologicheskie osnovy ochistki donnykh otlozheniy vodnykh ob"ektov ot nefti i nefteproduktov (Biological bases of removal crude oil and oil products from sediments of water bodies): Thesis of the doctor of biological science, Tomsk, 2013.
17. Utility patent no. 2356856, Sorbent for biodegradation of surface and bottom sediments of petroleum products (In Russ.), Authors: Ryadinskiy V.Yu., Antropov A.A.
18. Utility patent no. 2357929 RF, The method of biological treatment bottom
sediments from oil and petroleum products (In Russ.), Authors: Vorob'ev D.S., Zaloznyy N.A., Lushnikov S.V., Frank Yu.A.

More or to buy articleGeology and geologo-prospecting works


I.S. Gutman, I.Yu. Balaban (Gubkin Russian State University of Oil and Gas, RF, Moscow)
Methods of risks and uncertainties evaluation according to SPE-PRMS classification of reserves and resources

Key words: classification of reserves and resources, SPE-PRMS classification, reserves and resources of oil and gas, reserves categories.

The article discusses risks and uncertainties as a basis for SPE-PRMS classification of reserves and resources. Dependence from geological heterogeneity of probable and possible reserves categorizing based on probabilistic method are shown. The examples of statistically justified methods for determining the range of uncertainty through the calculation of complementary percentiles are given. Doubtful aspects of the current practice of SPE-PRMS system usage are considered.

References
1. Petroleum Resources Management System, SPE, Richardson, Texas, USA, 2007, March, 47 p.
2. Gutman I.S., Balaban I.Yu., Geostatistika v promyslovo-geologicheskikh
issledovaniyakh (Geostatistics in the oil field and geological investigations),
Moscow: Publ. of Gubkin Russian State University of Oil and Gas, 2011, 154 p.
3. Gutman I.S., Metody podscheta zapasov nefti i gaza (Methods of calculating
oil and gas reserves), Moscow: Nedra Publ., 1985, 224 p.
4. Petersil'e V.I., Poroskun V.I., Yatsenko G.G., Metodicheskie rekomendatsii
po podschetu geologicheskikh zapasov nefti i gaza ob"emnym metodom
(Guidelines on the calculation of oil and gas geological reserves by volumetric method), Moscow - Tver': Publ. of VNIGNI, NPTs “Tver'geofizika”, 2003, 260 p.
5. Guidelines for application of the Petroleum Resources Management System
(November 2011), SPE/AAPG/WPC/SPEE/SEG, 2011, URL:
http://geodc.aapg.org/PRMS_Guidelines_Nov2011.pdf
6. Gutman I.S., The basic features of the new Russian Classification of reserves and resources of oil and gas (In Russ.), Neftyanoe khozyaystvo – Oil Industry, 2014, no. 8, pp. 1014.

More or to buy articleS.V. Shadrina, A.P. Kondakov (Tyumen Branch of SurgutNIPIneft)
New data on the basement of the north-eastern framing of Krasnoleninskiy arch

Key words: basement rocks, weathering crust, U/Pb dating, structure-formation zone, Western Siberia.

Analysis of the new data on the mineral-petrographic, petro-geochemical composition and the absolute age of rocks, forming the crystalline basement in the area of Rogozhnikovskiy uplift and Malootlymskiy swell (north-eastern framing of Krasnoleninskiy arch), the study of core material and also the results of geophysical studies allowed to identify three structural -formation zones, differing in composition, structure and age of the rocks. The results of research are different from the existing concepts of the basement rocks of this area. A new medium-scale geological scheme of pre-Jurassic basement of north-eastern framing of Krasnoleninskiy arch, significantly refining the scheme of predecessors, is drawn.
References
1. Shadrina S.V., Volcanics of Rogozhnikovsky license area (western
framing of the West Siberian geosyneclise) (In Russ.), Proceedings of All-
Russian petrographic sonference “Petrologiya magmaticheskikh i metamorficheskikh
kompleksov” (Petrology of magmatic and metamorphic
complexes), Tomsk, 2009, Tomsk: Publ. of Tomsk CSTI, 2009, V. 7,
pp. 325–327.
2. Shadrina S.V., Kritskiy I.L., Geodynamic settings of ancient continental
margins, the possibility of their diagnosis and reconstruction (West
Siberia) (In Russ.), ISBN 978-5-9904220-1-8, Moscow, 2012, URL:
http://conference.deepoil.ru/images/stories/docs/tema/113_Shadrina-
Chirkov-Krizkiy_Theses.pdf
3. Shadrina S.V., Kritskiy I.L., The formation of volcanogenic reservoir by
hydrothermal fluid (In Russ.), Neftyanoe khozyaystvo = Oil Industry, 2012,
no. 8, pp. 1821.
4. Al'mukhamedov A.I., Medvedev A.Ya., Kirda N.P., Comparative analysis
of geodynamic settings of the Permo-Triassic magmatism in East and
West Siberia (In Russ.), Geologiya i geofizika = Russian Geology and
Geophysics, 1999, V. 40, no. 11, pp. 15751587.
5. Geologicheskoe stroenie i poleznye iskopaemye Zapadnoy Sibiri (Geological structure and mineral resources of Western Siberia): edited by
Kanygin A.V., Sviridov V.E., Novosibirsk: Publ. of SB RAS, SIC UIGGM, 1999, Part 1, 228 s.
6. Grinev O.M., Material composition of volcanics of Early Triassic complex
of Western Siberia (In Russ.), Proceedings of All-Russian petrographic
sonference Petrologiya magmaticheskikh i metamorficheskikh kompleksov
(Petrology of magmatic and metamorphic complexes), Tomsk,
2009, Tomsk: Publ. of Tomsk CSTI, 2009, V. 7, pp. 8898.
7. Medvedev A.Ya., Al'mukhamedov A.I., Kirda N.P., Andesites of the
pre-Jurassic basement of the West Siberian Plate (In Russ.), Geologiya i
geofizika = Russian Geology and Geophysics, 2006, V. 47, no. 9,
pp. 989995.
8. Ivanov K.P., Ivanov K.S., Fedorov Yu.N., Geochemistry of Triassic volcanics of the West Siberian plate (for example Turin series) (In Russ.), Collected papers Geodinamika, magmatizm, metamorfizm i rudoobrazovanie (Geodynamics, magmatism, metamorphism and mineralization), Proceedings of IGG UB RAS, 2007, pp. 767790.
9. Yatskanich E.A., Litologicheskie osobennosti rannemezozoyskikh (triasovykh) vulkanitov Surgutskogo svoda, ikh neftegazonosnost' (Lithological features of Early Mesozoic (Triassic) volcanics of the Surgut arch,
their oil and gas potential): thesis of the candidate of geological and
mineralogical sciences, Tyumen', 2004.
10. Magmaticheskie gornye porody (Magmatic rocks): edited by
Yarmolyuk V.V., Kovalenko V.I., Moscow: Nauka Publ., 1987, V. 4, 370 p.
11. Fedorov Yu.N., Krinochkin V.G., Ivanov K.S. et al., Stages of tectonic
reactivation of the West Siberian platform (based on K-Ar dating) (In
Russ.), Doklady Akademii nauk = Doklady Earth Sciences, 2004, V. 397,
no. 2, pp. 239242.
12. Bochkarev V.S., Brekhuntsov A.M., Kurchikov A.R., New aspects of oil
formation and geodynamics in the light of isotope-geochemical study
of zircons on the example of the West Siberian oil and gas province
(In Russ.), Gornye vedomosti, 2010, no. 6, pp. 3242.
13. Buslov M.M., Tectonic zonation and geodynamics of Vendian-Paleozoic
fold belts of Central Asia and the basement of the West Siberian
sedimentary basin (In Russ.), Proceedings of Vserossiyskaya nauchnaya
konferentsiya s uchastiem inostrannykh uchenykh Fundament, struktury
obramleniya Zapadno-Sibirskogo mezozoysko-kaynozoyskogo osadochnogo
basseyna, ikh geodinamicheskaya evolyutsiya i problemy
neftegazonosnosti (Basement, framing structure of the West Siberian
Mesozoic-Cenozoic sedimentary basin, their geodynamic evolution
and oil and gas potential problems), Tyumen', 29 sentyabrya 2 oktyabrya
2008, Novosibirsk: Parallel' Publ., 2008, pp. 3235.
14. Golubeva E.A., Krinochkin V.G., Seismological structure of the pre-
Jurassic basement of Rogozhnikovskaya area (In Russ.), Vestnik nedropol'zovatelya KhMAO, 2001, no. 6, pp. 3645.
15. Ivanov K.S., Erokhin Yu.V., Pisetskiy V.B. et al., New data on the structure of the basement of the West Siberian Plate (In Russ.), Litosfera =
Lithosphere, 2012, no. 4, pp. 91106.
16. Ivanov K.S., Erokhin Yu.V., Fedorov Yu.N., About the age of granitoids
of Nyalinskaya basemant area of Western Siberia (In Russ.), Ezhegodnik-
2011 (Yearbook’2011), Proceedings of IGG UB RAS, 2012, V. 159,
pp. 207210.
17. Ponomarev V.S., Veshchestvennyy sostav granitoidov i ikh metamorficheskogo obramleniya iz fundamenta priural'skoy chasti Zapadno-
Sibirskogo megabasseyna (Material composition of granitoids and their
metamorphic framing of basement of the Ural part of the West Siberian
megabasin): thesis of the candidate of geological and mineralogical
sciences, Ekaterinburg, 2011.

More or to buy articleV.S. Yakushev, K.S. Basniev, F.A. Adzynova, I.V. Gryaznova, V.V. Voronova (Gubkin Russian State University on Oil and Gas, RF, Moscow)
Indications of regionally spread gas-bearing horizon of new type at the north of Western Siberia

Key words: gas-bearing horizon, gas blowouts, gas hydrates

Cenomanian gas reservoirs at giant Western Siberia gas fields are at the late stage of development. New gas reserves with gas composition identical to Cenomanian could be found in upper part of Tibeisalin suit located at depth 300-600 m. This suite has good reservoir properties and is regionally spread. It is capped by other regional horizon having trap properties. Drill teams often observe gas liberations from this depth interval when drilling through. Tibeisalin horizon is located in the interval of hydrate stability zone and two-phase gas state is expected. So, new exploration and production technologies will be necessary.
References
1. Leonov S.A., Perspektivy gidratonosnosti nadsenomanskikh otlozheniy severa Zapadnoy Sibiri (Prospects of hydrate-bearing at the Over-Cenomanian sediments of north of Western Siberia): thesis of the candidate of geological
and mineralogical sciences, Moscow: Gazprom VNIIGAZ, 2009.
2. Yakushev V.S., Prirodnyy gaz i gazovye gidraty v kriolitozone (Natural gas
and gas hydrates in the cryolite zone), Moscow: Publ. of VNIIGAZ, 2009, 192 p.
3. Stroganov L.V., Skorobogatov V.A., Gazy i nefti ranney generatsii Zapadnoy Sibiri (Early generation gases and oils of Western Siberia), Moscow: Nedra Publ., 2004, 415 p.

More or to buy articleB.A. Nikitin, A.D. Dzyublo (Gubkin Russian State University of Oil and Gas, RF, Moscow), V.L. Shuster (Oil and Gas Research Institute of RAS, RF, Moscow)
Geologic and geophysical estimation of oil and gas content in deep-seated deposits of Jamal and Jamal shelf of Kara Sea

Key words: Jamal, shelf, deposits of Jurasic, Triasis, Paleozoic, petroleum promising objects.

The geologic structure of deepsea ted horizons of Jamal and Jamal shelf of the Kara Sea is considered. Qualitative geologic and geophysical estimation of oil and gas content of these deposits was done.
References
1. Skorobogatov V.A, Stroganov L.V., Kopeev V.D., Geologicheskoe stroenie i neftegazonosnost' Yamala (Geological structure and oil and gas potential of Yamal), Moscow: Nedra Publ., 2003, p. 343.
2. Shuster V.L., Dzyublo A.D., Ekspozitsiya Neft' Gaz, 2012, no. 2, pp. 26–29.
3. Dzyublo A.D., Zonn M.S., Kiryukhina T.A., Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2004, no. 8, pp. 2231.
4. Kiryukhina T.A., Ul'yanov G.V., Dzyublo A.D., Gazovaya promyshlennost' GAS Industry of Russia, 2011, no. 7, pp. 6670.
5. Obraztsov I.V., Vasil'eva E.A., Proceedings of 11th International Conference and Exhibition on development of oil and gas resources of the Russian Arctic and CIS Continental Shelf (RAO/ CIS Offshore 2013), 10-13 September 2013, St. Petersburg, 2013, pp. 4550
6. Martirosyan V.N., Vasil'eva E.A., Proceedings of 10th 10 M International Conference and Exhibition on development of oil and gas resources of the Russian Arctic and CIS Continental Shelf (RAO/ CIS Offshore 2011), 1316 September 2011, St. Petersburg, 2011.

More or to buy articleDrilling of chinks


S.N. Goronovich, T.V. Kozhina, A.N. Olejnikov (VolgoUralNIPIgaz , RF, Orenburg), D.G. Belskiy (Gazprom , RF, Moscow)
The thermodynamic basis of drilling fluids design for the opening of thick salt deposits

Key words: the drilling fluid, the secondary crystallization, beds of precipitation, salt core, the modifier.

The paper examines the factors that determine the nature of the decline in boreholes at the opening of halogen salts of great thickness. Raises issues related to the valuation of drilling mud during drilling in the beds of precipitation. The article contains the thermodynamic expression of the secondary crystallization process; salt in the borehole wall affects the choice problem requirements modifier medium mud to prevent secondary crystallization. The results can be used to solve the problem of preventing the narrowing of the wellbore due to secondary crystallization of salt on the walls.
References
1. Goronovich S.N., Neftyanoe khozyaystvo – Oil Industry, 2008, no. 2,
pp. 4951.
2. Goronovich S.N., Galyan D.A., Shvets T.S., Myazin O.G., Burenie i neft',
2010, no. 4, pp. 4446.
3. Kireev V.A., Kurs fizicheskoy khimii (Course of physical chemistry),
Moscow: Khimiya Publ., 1975.

More or to buy articleWorking out and operation of oil deposits


A.V. Fomkin, A.Ya. Fursov (VNIIneft OAO, RF, Moscow)
Rationale for selection of consolidated blocks of multilayer and multi-deposit formations for development analysis

Key words: geological blocks, reserve density, inadequate development, priority of reserve development, modeling tasks.

In the Upper Oligocene sediments there is a contradiction between a large number of alternations and deposits and fast production decline during development. There is a need for formation consolidation to create conditions for real development adjustment. This paper presents an approach to form consolidated blocks with different reserve density and different reserve recovery status based on considerations of facies and tectonic features of the field. Reserve quality in different blocks is comparatively assessed and three-dimensional modeling tasks for development system evaluation are set out.


More or to buy articleR.R.Ibatullin (TAL Oil Ltd., Canada, Calgary), V.G.Salimov, A.V. Nasybullin (TatNIPIneft, RF, Bugulma), O.V. Salimov (NAUKA OOO, RF, Bugulma)
Estimating productivity of horizontal wells with longitudinal hydraulic fractures

Key words: hydraulic fracturing, horizontal wells, longitudinal fractures, productivity.

Efficient frontier for longitudinal fractures is defined, which shifts towards permeability increase with increase of reservoir fluid viscosity. Transverse fractures are more attractive in low-permeability reservoirs. For higher permeabilities, longitudinal fractures are favorable. The lower is the dimensionless conductivity of induced fracture, the more advantageous is to fracture horizontal well longitudinally. If creation of high dimensionless conductivity fracture is unfeasible, longitudinal fractures should be considered. The number of vertical fractured wells equivalent to a single horizontal well with transverse fractures for the conditions encountered in Tatarstan fields is approximately half the number of transverse fractures.
References
1. Economides M.J., Martin A.N., How to decide between horizontal
transverse, horizontal longitudinal and vertical fractured completion,
SPE 134424, 2010, pp. 19–22.
2. Valko P., Economides M.J., Performance of fractured horizontal wells
in high-permeability reservoirs, SPE 31149, 1996, pp. 1415.
3. Valko P., Economides M.J., Performance of a longitudinally fractured
horizontal well, SPE 31050, 1996, pp. 1119.
4. Villegas M.E., Wattenbarger R.A., Valko P., Economides M.J., Performance of longitudinally fractured horizontal wells in high-permeability
anisotropic formations, SPE 36453, 1996.
5. Mukherjee H., Economides M.J., A parametric comparison of horizontal
and vertical well performance, SPE 18303, 1991, pp. 209216

More or to buy articleV.A. Mordvinov, D.A. Martyushev (Perm National Research Polytechnic University, RF, Perm), V.I. Puzikov (Universal-Service LLC, RF, Perm)
Estimation of influence natural fracture reservoir on the dynamics of productivity of wells complex structurally oil reservoir

Key words: carbonate reservoir, fracture, well test, deformation of the reservoir, well productivity.

Analysis of thin sections of core sample,s logging data and well test revealed prevailing north-west and south-east strike of natural fractures at Ozernoye oil field (object T-fm). The authors estimated the influence of reservoir natural fracturing in different sections of the deposit on the dynamics of wells productivity.
References
1. Denk S.O., Problemy treshchinovatykh produktivnykh ob"ektov (Problems
of fractured productive reservoirs), Perm': Elektronnye izdatel'skie sistemy
Publ., 2004, 334 p.
2. Viktorin V.D., Vliyanie osobennostey karbonatnykh kollektorov na effektivnost' razrabotki neftyanykh zalezhey (Influence of features of carbonate reservoirs on the efficiency of the development of oil deposits), Moscow: Nedra Publ., 1988, 150 p.
3. Martyushev D.A., Mordvinov V.A., Productivity of wells at oil and gas field while reducing the bottomhole and formation pressure (In Russ.), Neftyanoe khozyaystvo = Oil Industry, 2014, no. 1, pp. 67–69.
4. Dzyubenko A.I., Nikonov A.N., Wall-plastering properties determination of
payout bed on the basis of oil wells investigations which produce watery
products (In Russ.), Vestnik Permskogo natsional'nogo politekhnicheskogo
universiteta. Geologiya. Neftegazovoe i gornoe delo, 2012, no. 4, pp. 5663.
5. Erofeev A.A., Mordvinov V.A., Changing the properties bottom-hole within the development of bobrikovsky Unvinskogo deposit (In Russ.), Vestnik Permskogo natsional'nogo politekhnicheskogo universiteta. Geologiya. Neftegazovoe i gornoe delo, 2012, no. 5, pp. 5762.
6. Ponomareva I.N., To assessment of the state the reservoir at the bottom
zones of Unvinskoye oil field (In Russ.), Vestnik Permskogo natsional'nogo politekhnicheskogo universiteta. Geologiya. Neftegazovoe i gornoe delo, 2010, no. 5, pp. 6164.
7. Lyadova N.A., Yakovlev Yu.A., Raspopov A.V., Geologiya i razrabotka
neftyanykh mestorozhdeniy Permskogo kraya (Geology and oil fields development of Perm Krai), Moscow: Publ. of VNIIOENG, 2010, 335 p.
8. Cherepanov S.S., Martyushev D.A., Ponomareva I.N., Khizhnyak G.P., Permeability anisotropy evaluation for carbonate reservoirs using the pressure
build-up curve (In Russ.), Neftyanoe khozyaystvo = Oil Industry, 2013, no. 4,
pp. 6061.
9. Martyushev D.A., Vyatkin K.A., Determination parameters of natural fractures by carbonate reservoir tracer indicators (In Russ.), Neftyanoe khozyaystvo = Oil Industry, 2014, no. 7, pp. 8688.
10. Trutneva M.A., Estimation of reservoir properties of Kryazhevskoe field on the results of hydrodynamic studies (In Russ.), Vestnik Permskogo natsional'nogo politekhnicheskogo universiteta. Geologiya. Neftegazovoe i gornoe delo, 2005, no. 6, pp. 3943.
11. Cherepanov S.S., Martyushev D.A., Ponomareva I.N., Evaluation of filtration- capacitive properties of fractured carbonate reservoir of Predural'skogo edge deflection (In Russ.), Neftyanoe khozyaystvo = Oil Industry, 2013, 3, pp. 6265
12. Mordvinov V.A., Martyushev D.A., Chernykh I.A., Puzikov V.I., Evaluation of formation characteristics and wells productivity under primary oil recovery (In Russ.), Neftyanoe khozyaystvo = Oil Industry, 2014, no. 6, pp. 3133.
13. Ikonnikova L.N., Zolotukhin A.B., Evaluation of flowing well bottom hole
pressure at bottom hole pressure below buble point pressure (In Russ.), Vestnik Permskogo natsional'nogo politekhnicheskogo universiteta. Geologiya. Neftegazovoe i gornoe delo, 2012, no. 2, pp. 6168.
14. Martyushev D.A., Evaluation of fracture porosity of carbonate reservoir
using probabilistic-statistical methods (In Russ.), Neftyanoe khozyaystvo = Oil Industry, 2014, no. 4, pp. 51 53.

More or to buy articleI.V. Kovalenko (Gazpromneft NTC LLC, RF, Saint-Petersburg)
Implicit express simulation modeling of multistage fracturing in horizontal wells

Key words: implicit express modeling; equivalent skin factor; dimensionless pressure loss coefficient on the elliptical mode filtering.

The article describes the technology of implicit express simulation modeling of multistage fracturing in horizontal wells which minimizes the time and resources at the forecast of oil production in models with a large number of horizontal wells with multiple hydraulic fracturing. It also allows making multiple calculations in a short period of time in determining the optimum geometry of reservoir fracture and their quantity per one horizontal well. As a practical example the technology was described for Novoportovskoye oilfield that confirmed the nearness of the results that were obtained with the implicit express simulation modeling and the results that were obtained with explicitly detailed simulation modeling.

References
1. Economides M.J., Petroleum Production Systems, 1993, 430 p.
2. Kovalenko I.V., Thesis of candidate of technical sciences, 2014.
3. Prats M., Effect of vertical fractures on reservoir behavior, Incompressible Fluid Case, 109 p.

More or to buy articleK.D. Ashmyan, I.N. Nikitina, E.N. Nosova (VNIIneft OAO, RF, Moscow)
Factors influencing the loss of oil asphaltene, resin and paraffin substances

Key words: paraffin oil, phase state of paraffin oil, education asphalt, resin and paraffin deposits, paraffin saturation point.

Under the oil field development, solid phase so-called «paraffin» may precipitate both in reservoirs and in wells and aboveground pipelines. Paraffin saturation point is a key factor which describes the phase state of paraffin in raw oil. This article covers a method of evaluating the phase state of paraffin in raw oil, subject to the paraffin content in oil, formation pressure, gas content, temperature, composition of the paraffin and the ratio of content in the oil asphaltenes, resins and waxes.

References
1. Eksperimental'nye metody issledovaniya parafinistykh neftey (Experimental methods for the paraffin oils study): edited by Ashmyan K.D., Moscow: Publ. of VNIIneft', 2004, 108 p.
2. Ashmyan K.D., Kovaleva O.V., Nikitina I.N., Method for evaluating the paraffin phase state in raw oil (In Russ.), Vestnik TsKR Rosnedra, 2011, no. 6, pp. 11-14.
3. Savinykh Yu.A., Grachev S.I., Ganyaev V.P., Muzipov Kh.N., Metody bor'by s parafinootlozheniyami v neftyanykh skvazhinakh (Methods of struggle with paraffin in oil wells) Tyumen': Titul Publ., 2007, 144 p.
4. Ibragimov N.G., Tronov V.P., Gus'kova I.A., Teoriya i praktika metodov bor'by s organicheskimi otlozheniyami na pozdney stadii razrabotki neftyanykh mestorozhdeniy (Theory and practice of methods of struggle with organic varnish in the late stage of development of oil fields), Moscow: Neftyanoe khozyaystvo Publ., 2010, 240 p.
5. Ivanova L.V., Burov E.A., Koshelev V.N., Asphaltene-resin-paraffin deposits in the processes of oil production, transportation and storage (In Russ.), Neftegazovoe delo, 2011, no. 1, pp. 268-284.

More or to buy articleTechnics and technology of oil recovery


M.V. Dvoinikov, G.M. Kolev, D.D. Vodorezov, A.V. Oshibkov (Tyumen State Oil and Gas University, RF, Tyumen)
Numerical model of multilateral well performance during steady flow regime considering different types of completion

Key words: multilateral, well productivity, well completion performance, velocity potential model.

The paper presents mathematical model based on the velocity potential function of a point source which allows reproducing cooperative work of several laterals located in the same formation with regard to their interference is obtained. The evaluation of the model quality is made by comparison with the known analytical solutions for the stationary flow to the horizontal and vertical wells. The model application is shown by the example of multilateral wells with three lateral horizontal shafts, one of which is cemented and perforated, and the remaining open trunk has four perforated interval. The profiles of the inflow to the trunks of multilateral wells are shown, flow rates are calculated. The developed model allows the analysis of the well during the design phase of drilling and well completion.

References
1. Borisov Yu.P., Pilatovskiy V.P., Tabakov V.P., Razrabotka neftyanykh
mestorozhdeniy s gorizontal'nymi i mnogozaboynymi skvazhinami (Development of oil fields using horizontal and multilateral wells), Moscow: Nedra Publ., 1964, 364 p.
2. Domanyuk F.N., Simulation of productivity wells with a complex horizontal wellbore trajectory (In Russ.), Proceedings of Gubkin Russian State University of Oil and Gas, 2011, no. 3, pp. 37-47.
3. Toropchin O.P., Issledovanie optimal'nykh konstruktsiy i skhem
razmeshcheniya perforatsionnykh otverstiy v gorizontal'nykh i pologikh
skvazhin (The study of optimal designs and schemes for placement of perforations
in horizontal and low-angle wells), 2010.
4. Iktisanov V.A., Gidrodinamicheskie issledovaniya i modelirovanie mnogostvol'nykh
gorizontal'nykh skvazhin (Hydrodynamic studies and modeling of
multilateral horizontal wells), Kazan': Pluton Publ., 2007, 124 p.
5. Charnyy I.A., Podzemnaya gidrogazodinamika (Underground fluid dynamics), Moscow: Gostoptekhizdat Publ., 1963.
6. Sokhoshko S.K., Kolev Zh.M., Inflow profile towards the slant borehole of an oil well on the stationary mode (In Russ.), Neftepromyslovoe delo, 2014, no. 3, pp. 33-40.
7. Sokhoshko S.K., Razvitie teorii fil'tratsii k pologim i gorizontal'nym gazovym i neftyanym skvazhinam i ee primenenie dlya resheniya prikladnykh zadach (The development of the theory of filtration to the low-angle and horizontal oil and gas wells and its application to solve applied problems): thesis of doctor of technical science, Tyumen': TyumGNGU, 2008.
8. Joshi S.D., Augmentation of well productivity with slant and horizontal wells, Petrol Techn., 1988, June, pp. 729-739.

More or to buy articleDesigning of arrangement of deposits


A.N. Avrenyuk, P.V. Poteshkin, R.A. Sabirov, R.M. Timerbulatov, R.V. Zinnatullin (BashNIPIneft LLC, RF, Ufa)
Design cable-stayed transition at laying flowlines on Ardatovskoye oil field

Key words: cable-stayed design, flowlines, cable-stayed crossing, rope tension calculations in linear and nonlinear setting.

The article presents the results of the cable-stayed transition when laying switchblade pipeline analysis of the stress-strain state of structures, taking into account several variants of design schemes, principles and design features of the cable-stayed structures of transition.
References
1. Babin L.A., Tipovye raschety po sooruzheniyu truboprovodov (Conventional calculations for the construction of pipelines) Moscow: Nedra Publ., 1979, 176 p.
2. Perel'muter A.V., Osnovy rascheta vantovo-sterzhnevykh sistem(Bases for design of cable-bar systems), Moscow: Stroyizdat Publ., 1969, 193 p.

More or to buy articleThe oil-field equipment


M.P. Peshcherenko, M.O. Prelman (Novomet-Perm JSC, RF, Perm) S.N. Peshcherenko (Perm National Research Polytechnic University, RF, Perm)
Multiphase gas handler

Key words: undissolved gas, gas-liquid mixture, gas handling, priming device, electrical submersible pump system.

This paper was written as an analysis and attempt to categorize known types of submersible gas handling devices and approaches for gas-liquid mixture bubble refinement. Design principles were formulated and new product line of advanced gas handlers for 272, 319, 362 and 406 (69, 81, 92, 103 mm) series was developed. As an example the results of 362-series advanced gas handler bench testing are described.
References
1. Gafurov O.G., Issledovanie osobennostey ekspluatatsii pogruzhnymi tsentrobezhnymi nasosami neftyanykh skvazhin, soderzhashchikh v produktsii
gazovuyu fazu (Research of features of submersible centrifugal pumps operating of oil wells containing gas phase): thesis of candidate of technical sciences, Ufa, 1972.
2. Repin N.N., Devlikamov V.V., Yusupov O.M., D'yachuk A.I., Tekhnologiya mekhanizirovannoy dobychi nefti (The technology of artificial lift of oil), Moscow: Nedra Publ., 1976, 175 p.
3. Kaplan L.S., Semenov V.A., Razgonyaev N.F., Ekspluatatsiya oslozhnennykh skvazhin tsentrobezhnymi elektronasosami (The technology of artificial lift of oil), Moscow: Nedra Publ., 1994, 190 p.
4. United States patent no. 5628616, Downhole pumping system for recovering liquids and gas, Inventor: Woon Y.Lee, F04D 29/22; date of filing 2.12.96; date of publication 13.05.97.
5. Patent no. 2309297 RF, Wheel for submersible pump, Inventor: Lin' KAO.
6. Katalog neftepromyslovogo oborudovaniya (Catalog of Oilfield Equipment), Moscow: Publ. of Borets OAO, 2006.
7. United States Patent no. 5885058, Multiphase fluid pumping or compression device with blades of tandem design, Inventors: Vilagines R., Bratu C., Spettel F.
8. Patent no. 2232301 RF, Submersible pumping unit, Inventors: Drozdov A.N, Ageev Sh.R., Den'gaev A.V. et al.
9. Ageev Sh.R., Grigoryan E.E., Makienko G.P., Rossiyskie ustanovki lopastnykh nasosov dlya dobychi nefti i ikh primenenie (Russian vane pumping systems for oil recovery and their use), In “Entsiklopedicheskiy spravochnik” (Encyclopedic reference book), Perm': Press-master Publ., 2007, 645 p.
10. Hirth B., Waygood R., Julstrom P. et al., Case study - performance evaluation of a helico-axial multiphase pump in a CO2 flood, ESP Workshop, Houston, Texas, 2005.
11. Utility patent no. 136503, Preincluded device for processing of gas liquid
mixture (In Russ.), Authors: Peshcherenko M.P., Peshcherenko S.N., Gracheva O.N. et al.
12. Peshcherenko M.P., Perel'man O.M., Rabinovich A.I., Kaplan A.L., Increase of ESP efficiency. multiphase pumps application (In Russ.), Burenie i neft', 2014, no. 4, pp. 56-60.
13. Patent no. 2428588 RF, Submerged multi-phase pump, Inventors:
Peshcherenko M.P., Peshcherenko S.N., Kobyakov A.E. et al.
14. Igrevskiy I.V., Issledovanie vliyaniya gazovoy fazy na kharakteristiki mnogostupenchatogo tsentrobezhnogo nasosa pri otkachke gazozhidkostnykh
smesey iz skvazhin (Investigation of the effect of the gas phase on the
characteristics of multistage centrifugal pump during gas-liquid mixtures
pumping from the wells): thesis of candidate of technical sciences,
Moscow, 1977, 192 p.
15. Bazhaykin S.G., Issledovanie vliyaniya svobodnogo gaza na rabotu tsentrobezhnogo nasosa pri perekachke gazozhidkostnykh smesey po
promyslovym truboprovodam (Research of influence of associated gas on
the operation of the centrifugal pump when gas-liquid mixtures pumping by
flowlines): thesis of candidate of technical sciences, Ufa, 1979.

More or to buy articleR.A. Kemalov (Kazan (Volga Region) Federal University, RF, Kazan)
Use of natural bitumen as raw materials for receiving bituminous insulating materials

Key words: natural bitumen, oxidation, insulating material, structurally-dynamic properties, structure, physical and mechanical properties.

As raw materials for production of bitumen it is expedient to use tars heavy oil the naphthene aromatic basis with the insignificant maintenance of normal paraffin (mainly to 2 %). Expansion of a source of raw materials of bituminous production due to involvement of the natural bitumen of the Nagornoye field (the Republic of Tatarstan) confirms relevance of researches subject. For increase in productivity of bituminous installations as initial raw materials of receiving insulating materials the high-boiling natural bitumen fractions allocated at an atmospheric and vacuum distillation were used. As raw materials of process of oxidation the fraction, boiling away above 440 °C was used. In natural bitumen of the Nagorny field chemical affinity of components, characteristic for bitumen of high-resinous oil of a Yaregskoye field is revealed. It is established that the increase in quantity of asphaltens in special bitumen leads to premature embrittlement of coverings on its basis.
References
1. Muslimov R.Kh., Romanov G.V., Kayukova G.P. et al., Kompleksnoe osvoenie tyazhelykh neftey i prirodnykh bitumov permskoy sistemy Respubliki Tatarstan (Comprehensive development of heavy oil and natural bitumen of Perm system of the Republic of Tatarstan), Kazan': Fen Publ., 2012, 396 p.
2. Kemalov A.F., Kemalov R.A., Valiev D.Z., The study of natural bitumen of
Nagornoe field to determine processing options (In Russ.), Proceedings of International Scientific and Practical Conference “Vysokovyazkie nefti i prirodnye bitumy: problemy povysheniya effektivnosti razvedki i razrabotki mestorozhdeniy” (High viscosity oil and natural bitumen: problems of increasing the efficiency of field exploration and development), Kazan', 2012, pp. 216–221.
3. Kemalov A.F., Kemalov R.A., Energy-saving technology of production of oxidized bitumen. Improved recovery - a priority direction of hydrocarbon reserves production (In Russ.), Proceedings of International Scientific and Practical Conference, Kazan': Fen Publ., 2011, pp. 512515.
4. Kemalov A.F., Kemalov R.A., Development of the technology of macromolecular structuring of naphtha crude residues during their oxidation to produce bitumen insulation materials, World Applied Sciences Journal, 2013, no. 22 (Special Issue on Techniques and Technologies), pp. 9195.
5. Kemalov A.F., Kemalov R.A., Structural and dynamic studies of naphtha
crude residue with different chemical nature, World Applied Sciences Journal,
2013, no. 22 (Special Issue on Techniques and Technologies), pp. 1622.
6. Kemalov A.F., Kemalov R.A., Development of the technology of Black Oil
macromolecular structuring in the process of its oxidation for obtaining the bituminous insulating materials, World Applied Sciences Journal, 2013, no. 23 (1), pp. 5155.
7. Kemalov A.F., Kemalov R.A., Relationship between the structural-group
composition and physicochemical properties of insulating primers for the protection of oil and gas equipment, World Applied Sciences Journal, 2013, no. 23 (7), pp. 892897.
8. Kemalov A.F., Kemalov R.A., Enhancement of interfacial adhesion in bitumen coatings by film-forming agents, World Applied Sciences Journal, 2013, no. 23 (5), pp.
9. Kemalov R.A., Kemalov A.F., Nauchno-prakticheskie aspekty protsessov korrozii i sposobov zashchity (Scientific and practical aspects of corrosion
processes and methods of protection): The monograph, Kazan': Publ. of
Kazan State Technological University, 2008, 280 p.
10. Kemalov R.A., Kemalov A.F., Pigmented bitumen insulating materials on
the natural bitumens basis (In Russ.), Ekspozitsiya. Neft'. Gaz, 2012, no. 5,
pp. 9599.

More or to buy articleMobile applications

Read our magazine on mobile devices

  Google play

Press Releases

06.02.2023
22.12.2022
22.12.2022