On the source of oil generation in Pashiysky horizon of Romashkinskoye oil field

Authors: I.N. Plotnikova, N.V. Pronin, F.F. Nosova (Kazan (Volga Region) Federal University, RF, Kazan)
E-mail: irena-2005@rambler.ru, nikita.oilgeol@mail.ru,
fida64@mail.ru
Key words: Romashkinskoye oil field, biomarkers, geochemical
investigation, organic matter, the generation of hydrocarbons.
Article related study of the source of oil generation Pashiysky horizon.
Pashiysky horizon - it is the main development object of Romashkinskoye oil
field. Based on the results of geochemical studies of oil from Pashiysky horizon
and dispersed organic matter from Semiluki horizon, it was concluded that
source of oil from Pashiysky horizon not related with oil source organic matter
in Semiluki horizon. 
References
1. Gatiyatullin N.S., Tarasov E.A., Anan'ev V.V., Razvedka i okhrana nedr, 2005,
no. 2-3, pp. 39-43.
2. Gordadze G.N., Tikhomirov V.I., Geokhimiya - Geochemistry International,
2005, no. 11, pp. 1208-1223.
3. Gottikh R.P., Pisotskiy B.I., Proceedings of the Russian conference with international participation “Degazatsiya Zemli: geodinamika, geoflyuidy, neft' i
gaz” (Degassing of the Earth: geodynamics, deep fluids, oil and gas), Moscow: GEOS Publ., 2002, pp. 309-312.
4. Gottikh R.P., Pisotskiy B.I. Muslimov R.Kh., Proceedings of the Russian conference with international participation “Degazatsiya Zemli: geodinamika, geoflyuidy, neft' i gaz” (Degassing of the Earth: geodynamics, deep fluids, oil
and gas), Moscow: GEOS Publ., 2002, pp. 312-315.
5. Kristallicheskiy fundament Tatarstana i problemy ego neftegazonosnosti
(The crystalline basement of Tatarstan and the problems of its oil and gas potential):
edited by Muslimov R.Kh., Lapinskaya T.A., Kazan': Denta Publ., 1996, 488 p.
6. Muslimov R.Kh., Postnikov A.V., Plotnikova I.N., Georesursy – Georesources,
2005, no. 1 (16), pp. 37-39.
7. Kayukova G.P., Romanov G.V., Luk'yanova R.G., Sharipova N.S., Organicheskaya
geokhimiya osadochnoy tolshchi i fundamenta territorii Tatarstana
(Organic geochemistry of sedimentary rocks and basement in Tatarstan),
Moscow: GEOS Publ., 2009, 487 p.
8. Petrov Al.A., Uglevodorody nefti (Petroleum hydrocarbons), Moscow:
Nauka Publ., 1984, 264 p.
9. Soboleva E.V., Vestnik Moskovskogo universiteta. S. 4. Geologiya – Moscow
University Geology Bulletin, 2003, no. 2, pp. 29-37.
10. Soboleva E.V., Guseva A.N., Khimiya goryuchikh iskopaemykh (Chemistry
of fossil fuels), Astrakhan': Publ. of AGPU, 2002, 194 p.
11. Peters K.E., Walters C.C., Moldowan J.M., The Biomarker Guide, 2005, V. 1. – 1155 p.


Attention!
To buy the complete text of article (Russian version a format - PDF) or to read the material which is in open access only the authorized visitors of the website can. .