Modeling and engineering calculations in Water control technology

Authors: I.R. Magzyanov, T.A. Ismagilov, V.P. Zakharov (RN-UfaNIPIneft LLC, RF, Ufa)

Key words: oil recovery factor, water control technology, targeted placement of the gel, predictive efficiency, mathematical modeling, hierarchy of models.

This paper presents a methodology for multi-level assessment of the predictive efficiency of Water control technology including engineering calculations, one-dimensional and three-dimensional mathematical modeling. The main approaches based on existing software products and own software products of the implementation methodology are submitted.

References

1. Svidetel'stvo o gosudarstvennoy registratsii programm dlya EVM no. 2011611762 RF (Certificate of state registration of computer programs no. 2011611762 RF).

2. Seright R.S., Placement of gels to modify injection profiles, SPE-17332

3. Sorbie K.S., Seright R.S., Gel placement in geterogeneous systems with crossflows, SPE/DOE-24192.

4. Svidetel'stvo o gosudarstvennoy registratsii programm dlya EVM no. 2007613274 RF (Certificate of state registration of computer programs no. 2007613274 RF).

5. Magzyanov I.R., Ismagilov T.A., Mukhamedshin R.K., Proceedings of the scientific and practical conference ”Sovremennye tekhnologii kapital'nogo remonta skvazhin i povysheniya nefteotdachi plastov. Perspektivy razvitiya” (Modern technologies of well workover and enhanced oil recovery. Prospects of development), Gelendzhik, 25-28.04.06, pp. 84-85.

6. Metodicheskie rekomendatsii po kompleksnoy otsenke effektivnosti meropriyatiy, napravlennykh na uskorenie nauchno-tekhnicheskogo progressa (Guidelines on integrated assessment of the effectiveness of activities aimed at accelerating scientific and technological progress), Collection ”Normativno-metodicheskie materialy po stimulirovaniyu innovatsionnoy deyatel'nosti dlya rukovoditeley predpriyatiy i organizatsiy” (Regulatory and educational materials to promote innovation to business leaders and organizations): edited by Bromberg G.V., Moscow: Informatsionno-izdatel'skiy tsentr Rospatenta, 2002, pp. 173-177.

7. Sereda I. A., Magzyanov I. R., Zakharov V. P., Asmandiyarov R. N.,  Proceedings of the III scientific and practical conference ”Matematicheskoe modelirovanie i komp'yuternye tekhnologii v razrabotke mestorozhdeniy” (Mathematical modeling and computer technologies in field development), Ufa, 13-15.04.10, OOO "RN-UfaNIPIneft'", p. 66.

8. Khasanov M.M, Ismagilov T.A., Mangazeev V.P., Rastrogin A.E., Kol'chugin I.S., Tyan N.S., Neftyanoe khozyaystvo – Oil Industry, 2002, no. 7, pp. 110-112.

9. Zlobin A.A., Yushkov I.R., Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2010, no. 12, pp. 46-51.

10. Baykov V.A., Gimazov A.A., Kolonskikh A.V., Makatrov A.K., Politov M.E., Sergeev E.I., Telin A.G., Proceedings of the XI scientific and practical conference ”Geologiya i razrabotka mestorozhdeniy s trudnoizvlekaemymi zapasami” (Geology and development of hard to recover reserves), Gelendzhik, 27-30.09.2011, OAO ”NK ”Rosneft'”, p. 11.

11. Brezitskiy S.V., Vlasov S.A., Kagan Ya.M., Neftyanoe khozyaystvo – Oil Industry, 2010, no. 10, pp. 90-94.

Key words: oil recovery factor, water control technology, targeted placement of the gel, predictive efficiency, mathematical modeling, hierarchy of models.

This paper presents a methodology for multi-level assessment of the predictive efficiency of Water control technology including engineering calculations, one-dimensional and three-dimensional mathematical modeling. The main approaches based on existing software products and own software products of the implementation methodology are submitted.

References

1. Svidetel'stvo o gosudarstvennoy registratsii programm dlya EVM no. 2011611762 RF (Certificate of state registration of computer programs no. 2011611762 RF).

2. Seright R.S., Placement of gels to modify injection profiles, SPE-17332

3. Sorbie K.S., Seright R.S., Gel placement in geterogeneous systems with crossflows, SPE/DOE-24192.

4. Svidetel'stvo o gosudarstvennoy registratsii programm dlya EVM no. 2007613274 RF (Certificate of state registration of computer programs no. 2007613274 RF).

5. Magzyanov I.R., Ismagilov T.A., Mukhamedshin R.K., Proceedings of the scientific and practical conference ”Sovremennye tekhnologii kapital'nogo remonta skvazhin i povysheniya nefteotdachi plastov. Perspektivy razvitiya” (Modern technologies of well workover and enhanced oil recovery. Prospects of development), Gelendzhik, 25-28.04.06, pp. 84-85.

6. Metodicheskie rekomendatsii po kompleksnoy otsenke effektivnosti meropriyatiy, napravlennykh na uskorenie nauchno-tekhnicheskogo progressa (Guidelines on integrated assessment of the effectiveness of activities aimed at accelerating scientific and technological progress), Collection ”Normativno-metodicheskie materialy po stimulirovaniyu innovatsionnoy deyatel'nosti dlya rukovoditeley predpriyatiy i organizatsiy” (Regulatory and educational materials to promote innovation to business leaders and organizations): edited by Bromberg G.V., Moscow: Informatsionno-izdatel'skiy tsentr Rospatenta, 2002, pp. 173-177.

7. Sereda I. A., Magzyanov I. R., Zakharov V. P., Asmandiyarov R. N.,  Proceedings of the III scientific and practical conference ”Matematicheskoe modelirovanie i komp'yuternye tekhnologii v razrabotke mestorozhdeniy” (Mathematical modeling and computer technologies in field development), Ufa, 13-15.04.10, OOO "RN-UfaNIPIneft'", p. 66.

8. Khasanov M.M, Ismagilov T.A., Mangazeev V.P., Rastrogin A.E., Kol'chugin I.S., Tyan N.S., Neftyanoe khozyaystvo – Oil Industry, 2002, no. 7, pp. 110-112.

9. Zlobin A.A., Yushkov I.R., Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2010, no. 12, pp. 46-51.

10. Baykov V.A., Gimazov A.A., Kolonskikh A.V., Makatrov A.K., Politov M.E., Sergeev E.I., Telin A.G., Proceedings of the XI scientific and practical conference ”Geologiya i razrabotka mestorozhdeniy s trudnoizvlekaemymi zapasami” (Geology and development of hard to recover reserves), Gelendzhik, 27-30.09.2011, OAO ”NK ”Rosneft'”, p. 11.

11. Brezitskiy S.V., Vlasov S.A., Kagan Ya.M., Neftyanoe khozyaystvo – Oil Industry, 2010, no. 10, pp. 90-94.


Attention!
To buy the complete text of article (a format - PDF) or to read the material which is in open access only the authorized visitors of the website can. .

Mobile applications

Read our magazine on mobile devices

Загрузить в Google play

Press Releases

24.11.2021
23.11.2021
02.11.2021
Конкурс на соискание молодежной премии имени академика И.М. Губкина