Authors:

References

1. Mirchink M.F., Khachatryan R.O., Gromeka V.I. et al. Tektonika i zony neftegazonakopleniya Kamsko-Kinel'skoy sistemy progibov (Tectonics and oil and gas accumulation zones of Kama-Kinel system of deflections), Moscow: Nauka Publ., 1965, 216 p.

2. Vinnikovskiy S.A., Sharonov L.V., Zakonomernosti razmeshcheniya i usloviy formirovaniya zalezhey nefti i gaza Volgo-Ural'skoy oblasti (Patterns of distribution and formation conditions of oil and gas reservoirs of the Volga-Ural region), V. II, Permskaya oblast' i Udmurtskaya ASSR (Perm Region and the Udmurt ASSR), Moscow: Nedra Publ., 1977, 272 p.

3. Khachatryan R.O., Tektonicheskoe razvitie i neftegazonosnost' Volzhsko-Kamskoy anteklizy (Tectonic evolution and oil and gas potential of Volga-Kama anteclise), Moscow: Nauka Publ., 1979, 171 p.

4. Galkin S.V., Veroyatnostnyy prognoz geologicheskikh riskov pri poiskakh mestorozhdeniy nefti i gaza (Probabilistic forecast of geological risks in the search for oil and gas deposits), Perm: Knizhnyy mir Publ., 2009, 224 p.

5. Neganov V.M., Seysmogeologicheskaya interpretatsiya geofizicheskikh materialov srednego Priural'ya i perspektivy dal'neyshikh issledovaniy na neft' i gaz (Geoseismic interpretation of geophysical data the average Urals and prospects for further research on oil and gas), Perm, 2010, 248 p.

6. Putilov I.S., Avtomatizatsiya, telemekhanizatsiya i svyaz' v neftyanoy promyshlennosti, 2012, no. 8, pp. 28-34.

7. Lyadova N.A., Yakovlev Yu.A, Raspopov A.V., Geologiya i razrabotka neftyanykh mestorozhdeniy Permskogo kraya (Geology and development of oil fields of Perm region), Moscow: Publ. of OAO “VNIIOENG”, 2010, 335 p.

8. Davis J.C., Statistics and data analysis in geology (2nd ed.), N.Y.: Columbia University press, 1986, 427 p.

References

1. Mirchink M.F., Khachatryan R.O., Gromeka V.I. et al. Tektonika i zony neftegazonakopleniya Kamsko-Kinel'skoy sistemy progibov (Tectonics and oil and gas accumulation zones of Kama-Kinel system of deflections), Moscow: Nauka Publ., 1965, 216 p.

2. Vinnikovskiy S.A., Sharonov L.V., Zakonomernosti razmeshcheniya i usloviy formirovaniya zalezhey nefti i gaza Volgo-Ural'skoy oblasti (Patterns of distribution and formation conditions of oil and gas reservoirs of the Volga-Ural region), V. II, Permskaya oblast' i Udmurtskaya ASSR (Perm Region and the Udmurt ASSR), Moscow: Nedra Publ., 1977, 272 p.

3. Khachatryan R.O., Tektonicheskoe razvitie i neftegazonosnost' Volzhsko-Kamskoy anteklizy (Tectonic evolution and oil and gas potential of Volga-Kama anteclise), Moscow: Nauka Publ., 1979, 171 p.

4. Galkin S.V., Veroyatnostnyy prognoz geologicheskikh riskov pri poiskakh mestorozhdeniy nefti i gaza (Probabilistic forecast of geological risks in the search for oil and gas deposits), Perm: Knizhnyy mir Publ., 2009, 224 p.

5. Neganov V.M., Seysmogeologicheskaya interpretatsiya geofizicheskikh materialov srednego Priural'ya i perspektivy dal'neyshikh issledovaniy na neft' i gaz (Geoseismic interpretation of geophysical data the average Urals and prospects for further research on oil and gas), Perm, 2010, 248 p.

6. Putilov I.S., Avtomatizatsiya, telemekhanizatsiya i svyaz' v neftyanoy promyshlennosti, 2012, no. 8, pp. 28-34.

7. Lyadova N.A., Yakovlev Yu.A, Raspopov A.V., Geologiya i razrabotka neftyanykh mestorozhdeniy Permskogo kraya (Geology and development of oil fields of Perm region), Moscow: Publ. of OAO “VNIIOENG”, 2010, 335 p.

8. Davis J.C., Statistics and data analysis in geology (2nd ed.), N.Y.: Columbia University press, 1986, 427 p.


Attention!
To buy the complete text of article (a format - PDF) or to read the material which is in open access only the authorized visitors of the website can. .

Mobile applications

Read our magazine on mobile devices

Загрузить в Google play

Press Releases

24.11.2021
23.11.2021
02.11.2021
Конкурс на соискание молодежной премии имени академика И.М. Губкина