Authors:

References

1. Zevakin N.I., Mukhametshin R.Z., Parafinootlozheniya v plastovykh usloviyakh gorizonta D1 Romashkinskogo mestorozhdeniya (Paraffin deposition in strata horizon D1 Romashkinskoye field), Collection of TatNIPIneft works, Moscow: Publ. of VNIIOEG, 2008.

2. Lekomtsev A.V., Turbakov M.S., Mordvinov V.A., Neftyanoe khozyaystvo – Oil Industry, 2011, no. 10, pp. 32-34.

3. Mineev B.P., Boligatova O.V., Neftepromyslovoe delo, 2004, no. 12, pp. 41-43.

4. Mordvinov V.A., Turbakov M.S., Erofeev A.A., Neftyanoe khozyaystvo – Oil Industry, 2010, no. 7, pp. 112-115.

5. Tronov V.P., Mekhanizm obrazovaniya smolo-parafinovykh otlozheniy i bor'ba s nimi (Formation mechanism of resin-paraffin deposits and their control), Moscow: Nedra Publ., 1970, 192 p.

6. Turbakov M.S., Obosnovanie i vybor tekhnologiy preduprezhdeniya i udaleniya asfal'tenosmoloparafinovykh otlozheniy v skvazhinakh (na primere neftyanykh mestorozhdeniy Permskogo Prikam'ya) (Substantiation and choice of prevention and removal technology of asphalt, resin, and paraffin deposition in wells (on example, the oil fields of the Perm Perm)): Thesis of the candidate of technical science, St. Petersburg, 2011.

References

1. Zevakin N.I., Mukhametshin R.Z., Parafinootlozheniya v plastovykh usloviyakh gorizonta D1 Romashkinskogo mestorozhdeniya (Paraffin deposition in strata horizon D1 Romashkinskoye field), Collection of TatNIPIneft works, Moscow: Publ. of VNIIOEG, 2008.

2. Lekomtsev A.V., Turbakov M.S., Mordvinov V.A., Neftyanoe khozyaystvo – Oil Industry, 2011, no. 10, pp. 32-34.

3. Mineev B.P., Boligatova O.V., Neftepromyslovoe delo, 2004, no. 12, pp. 41-43.

4. Mordvinov V.A., Turbakov M.S., Erofeev A.A., Neftyanoe khozyaystvo – Oil Industry, 2010, no. 7, pp. 112-115.

5. Tronov V.P., Mekhanizm obrazovaniya smolo-parafinovykh otlozheniy i bor'ba s nimi (Formation mechanism of resin-paraffin deposits and their control), Moscow: Nedra Publ., 1970, 192 p.

6. Turbakov M.S., Obosnovanie i vybor tekhnologiy preduprezhdeniya i udaleniya asfal'tenosmoloparafinovykh otlozheniy v skvazhinakh (na primere neftyanykh mestorozhdeniy Permskogo Prikam'ya) (Substantiation and choice of prevention and removal technology of asphalt, resin, and paraffin deposition in wells (on example, the oil fields of the Perm Perm)): Thesis of the candidate of technical science, St. Petersburg, 2011.


Attention!
To buy the complete text of article (a format - PDF) or to read the material which is in open access only the authorized visitors of the website can. .

Mobile applications

Read our magazine on mobile devices

Загрузить в Google play

Press Releases

20.01.2022
18.01.2022
11.01.2022