The formation of volcanogenic reservoir by hydrothermal fluid

Authors: S.V. Shadrina, I.L. Kritskiy (Tyumen Branch of SurgutNIPIneft)

Key words: volcanic rocks. hydrothermal processes, postprimary changes, reservoir features.

The staging process of changing for volcanic rocks by hydrothermal fluids and their influence to pertophysical properties of volcanites as porosity, permeability, wettability was investigated. The results point to hardening rocks and some reduction of porosity and permeability during high-temperature stage. The influence of middle-temperature fluid depends on texture-structure rock features. Low-temperature processes make worse any filtration characteristics.

References

1. Chirkov V.L., Gorbunov I.N., Shadrina S.V., et al., Neftyanoe khozyaystvo – Oil Industry, 2011, no. 4, pp. 41-45.

2. Korovina T.A., Kropotova E.P., Braduchan Yu.V., Voprosy geologii, bureniya i razrabotka neftyanykh i gazoneftyanykh mestorozhdeniy Surgutskogo regiona (Collected works “ Issues of geology, drilling and development of oil and gas deposits in the region of Surgut”), Moscow: Neftyanoe khozyaystvo, 2010, V. 10, pp. 100-108.

3. Shadrina S.V., Smirnova E.V., Vulkanogennyy kompleks Rogozhnikovskogo litsenzionnogo uchastka (Volcanic assemblage of Rogozhnikovskiy license area), Scientific conference with the participation of foreign scientists “Fundament, struktury obramleniya Zapadno-Sibirskogo mezozoysko-kaynozoyskogo osadochnogo basseyna, ikh geodinamicheskaya evolyutsiya i problemy neftegazonosnosti” (Structural framing structure of the West Siberian Mesozoic-Cenozoic sedimentary basin, and their geodynamic evolution and petroleum potential of the problem), Tyumen, September 29 - October 2, 2008, Novosibirsk: Parallel' Publ., 2008, pp. 231 – 234.

4. Shadrina S.V., Vulkanity Rogozhnikovskogo litsenzionnogo uchastka (zapadnoe obramlenie Zapadno-Sibirskoy geosineklizy) (Volcanics of Rogozhnikovskiy license area (the western border of the West Siberian geosyneclise)), All-Russia petrographic conference “Petrologiya magmaticheskikh i metamorficheskikh kompleksov” (Petrology of igneous and metamorphic complexes), Publ. of Tomskiy TsNTI, 2009, V. 7, pp. 325-327.

5. Kiryukhin A.V., Kiryukhin V.A., Manukhin Yu.F., Gidrogeologiya vulkanogenov (Hydrogeology of volcanic), St. Petersburg: Nauka Publ., 2010, 395 p.

6. Zarayskiy G.P., Eksperiment v reshenii problem metasomatizma (An experiment in problem solving metasomatism), Moscow: GEOS Publ., 2007, 135 p.


Attention!
To buy the complete text of article (a format - PDF) or to read the material which is in open access only the authorized visitors of the website can. .

Mobile applications

Read our magazine on mobile devices

Загрузить в Google play

Press Releases

06.02.2023
22.12.2022
22.12.2022