Use of commercial-geophysical data for a detailed dissection rocks of Middle Carboniferous

Authors: V.N. Koskov, O.E.Kochneva (Perm National Research Polytechnic University, RF, Perm)

Keywords: carbonate rock core and geophysical well logging, lithology, facies.

For the analysis of carbonate sediments is used biolitmostratigraphic technique. Starting materials for the study were the core data and the logging data. The established relationship between the cycles of sedimentation and the development of the fauna show the unity of the reasons that affect the character of sedimentation.

References

1. Shcherbakova M.V., Shcherbakov O.A., Kitaev P.M. et al., Opornye razrezy paleozoya Visherskogo Urala (Key sections of Urals Vishera Paleozoic), Part I: Wells, Perm': Publ. of PSTU, 2002, 161 p.

2. Karogodin Yu.N., Regional'naya stratigrafiya (sistemnyy aspekt) (The regional stratigraphy (System aspects)), Moscow: Nedra Publ., 1985, 179 p.

3. Karogodin Yu.N. Vvedenie v neftyanuyu litmlogiyu (Introduction to oil lithmology), Novosibirsk: Nauka Publ., 1990, 240 p.

4. Shcherbakov O.A., Zakonomernosti prostranstvennogo raspredeleniya osadkov v kamennougol'nykh moryakh Zapadnogo Urala (Regularities of spatial distribution of precipitation in the Carboniferous seas of the Western Urals), The collection: Geologiya i geofizika neftegazonosnykh oblastey (Geology and geophysics of oil and gas areas), Ufa, 1982, pp. 83-92.

5. Kochneva O.E., O svyazi produktivnykh plastov bashkirskogo yarusa s elementarnymi tsiklitami v Permskom Prikam'e (On the relationship between productive layers of the Bashkir stage with elementary cyclothems in Kama in Perm), The collection: Litologiya i neftegazonosnost' karbonatnykh otlozheniy (Lithology and oil-and-gas content of carbonate sediments), Syktyvkar, 2001, pp. 35-36.

6. Koskov V.N., Koskov B.V., Geofizicheskie issledovaniya skvazhin i interpretatsiya dannykh GIS (Well logging and interpretation of geophysical logging data), Publ. of PSTU, 2007, 317 p.

7. Shcherbakov O.A., Shcherbakova M.V., Kochneva O.E., Geologiya. Izvestiya Otdeleniya nauk o Zemle i prirodnykh resursov AN RB, 1997, no. 1, pp. 48-58.

8. Reshenie Mezhvedomstvennogo regional'nogo stratigraficheskogo soveshchaniya po srednemu i verkhnemu paleozoyu Russkoy platformy (Leningrad, 1988) s regional'nymi stratigraficheskimi skhemami (The decision of the Interagency regional stratigraphic meeting on the middle and upper Paleozoic of the Russian Platform (Leningrad, 1988) with the regional stratigraphic schemes), Leningrad: VSEGEI Publ., 1990, 90 p.

9. Shestakova M.F., Bashkirskie otlozheniya basseyna reki Chusovoy v rayone pos. Staroutkinska (Bashkirian deposits of Chusovaya river basin near the village Staroutkinsk), The collection: Opornye razrezy karbona Urala (Key sections of Carboniferous of the Urals), Sverdlovsk: Publ. of UNTs AN SSSR, 1979, pp. 41-47.

10. Efimov A.A., Kochneva O.E., Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2010, no. 12, pp. 16 –18.

11. Efimov A.A., Kochneva O.E., Vestnik PNIPU. Geologiya. Neftegazovoe i gornoe delo, 2012, no. 3, pp. 15-23.

Keywords: carbonate rock core and geophysical well logging, lithology, facies.

For the analysis of carbonate sediments is used biolitmostratigraphic technique. Starting materials for the study were the core data and the logging data. The established relationship between the cycles of sedimentation and the development of the fauna show the unity of the reasons that affect the character of sedimentation.

References

1. Shcherbakova M.V., Shcherbakov O.A., Kitaev P.M. et al., Opornye razrezy paleozoya Visherskogo Urala (Key sections of Urals Vishera Paleozoic), Part I: Wells, Perm': Publ. of PSTU, 2002, 161 p.

2. Karogodin Yu.N., Regional'naya stratigrafiya (sistemnyy aspekt) (The regional stratigraphy (System aspects)), Moscow: Nedra Publ., 1985, 179 p.

3. Karogodin Yu.N. Vvedenie v neftyanuyu litmlogiyu (Introduction to oil lithmology), Novosibirsk: Nauka Publ., 1990, 240 p.

4. Shcherbakov O.A., Zakonomernosti prostranstvennogo raspredeleniya osadkov v kamennougol'nykh moryakh Zapadnogo Urala (Regularities of spatial distribution of precipitation in the Carboniferous seas of the Western Urals), The collection: Geologiya i geofizika neftegazonosnykh oblastey (Geology and geophysics of oil and gas areas), Ufa, 1982, pp. 83-92.

5. Kochneva O.E., O svyazi produktivnykh plastov bashkirskogo yarusa s elementarnymi tsiklitami v Permskom Prikam'e (On the relationship between productive layers of the Bashkir stage with elementary cyclothems in Kama in Perm), The collection: Litologiya i neftegazonosnost' karbonatnykh otlozheniy (Lithology and oil-and-gas content of carbonate sediments), Syktyvkar, 2001, pp. 35-36.

6. Koskov V.N., Koskov B.V., Geofizicheskie issledovaniya skvazhin i interpretatsiya dannykh GIS (Well logging and interpretation of geophysical logging data), Publ. of PSTU, 2007, 317 p.

7. Shcherbakov O.A., Shcherbakova M.V., Kochneva O.E., Geologiya. Izvestiya Otdeleniya nauk o Zemle i prirodnykh resursov AN RB, 1997, no. 1, pp. 48-58.

8. Reshenie Mezhvedomstvennogo regional'nogo stratigraficheskogo soveshchaniya po srednemu i verkhnemu paleozoyu Russkoy platformy (Leningrad, 1988) s regional'nymi stratigraficheskimi skhemami (The decision of the Interagency regional stratigraphic meeting on the middle and upper Paleozoic of the Russian Platform (Leningrad, 1988) with the regional stratigraphic schemes), Leningrad: VSEGEI Publ., 1990, 90 p.

9. Shestakova M.F., Bashkirskie otlozheniya basseyna reki Chusovoy v rayone pos. Staroutkinska (Bashkirian deposits of Chusovaya river basin near the village Staroutkinsk), The collection: Opornye razrezy karbona Urala (Key sections of Carboniferous of the Urals), Sverdlovsk: Publ. of UNTs AN SSSR, 1979, pp. 41-47.

10. Efimov A.A., Kochneva O.E., Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2010, no. 12, pp. 16 –18.

11. Efimov A.A., Kochneva O.E., Vestnik PNIPU. Geologiya. Neftegazovoe i gornoe delo, 2012, no. 3, pp. 15-23.


Attention!
To buy the complete text of article (a format - PDF) or to read the material which is in open access only the authorized visitors of the website can. .

Mobile applications

Read our magazine on mobile devices

Загрузить в Google play

Press Releases

20.01.2022
18.01.2022
11.01.2022