The methodology of adaptation for searching new hydrocarbon reservoir in the Jurassicand Neokomian sediments of the Uvat project areas by the results of the exploration 2015–2019

UDK: 553:98
DOI: 10.24887/0028-2448-2020-11-32-37
Key words: geological risks, trap, success of exploration, reservoir, filling, basin modeling
Authors: О.V. Elisheva (Tyumen Petroleum Research Center LLC, RF, Tyumen), Е.L. Lazar (Tyumen Petroleum Research Center LLC, RF, Tyumen), Е.А. Lyzhin (Tyumen Petroleum Research Center LLC, RF, Tyumen), V.G. Safonov (Tyumen Petroleum Research Center LLC, RF, Tyumen), А.V. Zhidkov (Tyumen Petroleum Research Center LLC, RF, Tyumen), D.N. Zhestkov (Rosneft Oil Company, RF, Moscow)

The article presents summary results of the analysis of the success of the exploration program over the past 5 years at the license areas of Rosneft Oil Company in the southern Tyumen region within the perimeter of RN-Uvatneftegas LLC. To improve the effectiveness of prospecting and exploration drilling and keep costs down at the prospecting stage of exploration oil companies try to reduce the main geological risks. For the last 10 years, Rosneft Oil Company has been using an approach based on the analysis of four geological factors: structural analysis, reservoir forecast, filling of reservoirs with hydrocarbons and reservoir safety. The priority of the particular geological risks was established based on the exploration results of each productive Jurassic and Cretaceous interval. The comprehensive analysis of the geological structure of these areas showed that the special conditions of oil deposit formations in Uvat region requires consideration of additional geological factors, such as the stages of entering the "oil window" in the Bazhenov formation located in this area and the tectonic reorganizations influence during the neotectonic stage in the vertical modern deposits. The validity of using the system for assessing the accounting of geological risks for the license areas of the Uvat project, developed by Rosneft Oil Company, was considered when analyzing the results of drilling. It is determined that to increase the efficiency of drilling new hydrocarbon deposits, it is necessary to adapt the risk system for the Uvat project territory. The proposed approach for geological risks account will allow Rosneft Oil Company to reduce drilling inefficient wells at the exploration and evaluation stage and save the company's investments.

References

1. Stovbun Yu.A., Dovgulya V.I., Khafizov S.F. et al., Analysis of the state and development prospects of the oil resource base in the south of the Tyumen region (In Russ.), Neftyanoe khozyaystvo = Oil Industry, 2002, no. 6, pp. 6–7.

2. Kontorovich A.E. et al., Zapadno-Sibirskaya neftegazonosnaya provintsiya: sostoyanie syr'evoy bazy, prognozy razvitiya nefte- i gazodobychi, aktual'nye problemy nedropol'zovaniya (West Siberian oil and gas province: the state of the resource base, forecasts of the development of oil and gas production, topical problems of subsoil use), Proceedings of the scientific-practical conference “Aktual'nye problemy poiskov, razvedki i razrabotki mestorozhdeniy nefti i gaza” (Actual problems of prospecting, exploration and development of oil and gas fields), 2004, pp. 11–17.

3. Bakuev O.V., Khafizov S.F., Stovbun Yu.A., Khasanov R.N., New data on the oil and gas content of the Bazhenov formation in the southern regions of the Tyumen region (In Russ.), Neftyanoe khozyaystvo = Oil Industry, 2002, no. 6, pp. 8–10.

4. Lyzhin E.A., Bulgakova E.A., Nassonova N.V., Lazar' E.L., Critical geological risks for the plays (In Russ.), Neftyanoe khozyaystvo = Oil Industry, 2015, no. 6, pp. 18–23.

5. Metody geologo-ekonomicheskogo modelirovaniya resursov i zapasov nefti i gaza s uchetom neopredelennostey i riska (Methods for geological and economic modeling of oil and gas resources and reserves, taking into account uncertainties and risk), Moscow: Geoinfortsentr Publ., 2002, 329 p.

6. Elisheva O.V., Shilova Yu.V., Vtorichnye izmeneniya porod-kollektorov tyumenskoy svity – faktor oslozhnyayushchiy vydelenie zon glinizatsii i prognoz kollektorov po dannym seysmorazvedki 3D (Secondary changes in reservoir rocks of the Tyumen formation – a factor complicating the identification of clay zones and reservoir prediction based on 3D seismic data), Proceedings of IX All-Russian meeting “Litologiya osadochnykh kompleksov Evrazii i shel'fovykh oblastey” (Lithology of sedimentary complexes of Eurasia and shelf areas), Kazan', 2019.

7. Elisheva O.V. et al., Ispol'zovanie paleotektonicheskikh rekonstruktsiy na litsenzionnykh uchastkakh Uvata dlya snyatiya geologicheskikh riskov po nezapolneniyu vyyavlennykh lovushek uglevodorodami (Use of paleotectonic reconstructions in the Uvat license areas to remove geological risks due to the failure to fill the identified traps with hydrocarbons), Proceedings of Trofimuk readings Novosibirsk, 2019.

8. Patent no. 2017614493. StatisticStructure, Inventors: Evlanova Yu.A., Semukhin M.V., Zimin P.V., Lyzhin E.A.

9. Polyakov A.A., Murzin Sh.M., International experience in geological risk analysis (In Russ.), Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2012, V. 7, no. 4, http://www.ngtp.ru/rub/3/60_2012.pdf.

10. Elisheva O.V., Building of 2D lithofacies models of productive reservoirs as the basis for collectors’ prediction by 3D CDP seismic survey data (In Russ.), Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2019, no. 8 (332), pp. 20–30.

11. Predchetenskaya E.A., Katageneticheskie izmeneniya nizhne-sredneyurskikh otlozheniy na territorii Tomskoy oblasti (Katageneticheskie izmeneniya nizhne-sredneyurskikh otlozheniy na territorii Tomskoy oblasti), Proceedings of regional conference of geologists of Siberia, the Far East and North-East of Russia, Part 1, Tomsk, 2000, pp. 192–193.

12. Lopatin N.V. et al., Komp'yuternoe modelirovanie protsessov realizatsii neftematerinskogo potentsiala porod (na primere bazhenovskoy svity Zapadnoy Sibiri) (Computer modeling of the processes of realization of the oil source potential of rocks (on the example of the Bazhenov formation in Western Siberia)), Modelirovanie neftegazoobrazovaniya (Modeling of oil and gas generation), Moscow: Nauka Publ., 1987, pp. 21–25.

13. Ryazanova T.A. et al., Epigenez i generatsionnyy potentsial terrigennykh yurskikh porod (shirotnoe techenie r. Dem'yanka) (Epigenesis and generation potential of terrigenous Jurassic rocks (latitudinal current of the Demyanka River)), Proceedings of TNNC, 2017, no. 3, pp. 100–107.

The article presents summary results of the analysis of the success of the exploration program over the past 5 years at the license areas of Rosneft Oil Company in the southern Tyumen region within the perimeter of RN-Uvatneftegas LLC. To improve the effectiveness of prospecting and exploration drilling and keep costs down at the prospecting stage of exploration oil companies try to reduce the main geological risks. For the last 10 years, Rosneft Oil Company has been using an approach based on the analysis of four geological factors: structural analysis, reservoir forecast, filling of reservoirs with hydrocarbons and reservoir safety. The priority of the particular geological risks was established based on the exploration results of each productive Jurassic and Cretaceous interval. The comprehensive analysis of the geological structure of these areas showed that the special conditions of oil deposit formations in Uvat region requires consideration of additional geological factors, such as the stages of entering the "oil window" in the Bazhenov formation located in this area and the tectonic reorganizations influence during the neotectonic stage in the vertical modern deposits. The validity of using the system for assessing the accounting of geological risks for the license areas of the Uvat project, developed by Rosneft Oil Company, was considered when analyzing the results of drilling. It is determined that to increase the efficiency of drilling new hydrocarbon deposits, it is necessary to adapt the risk system for the Uvat project territory. The proposed approach for geological risks account will allow Rosneft Oil Company to reduce drilling inefficient wells at the exploration and evaluation stage and save the company's investments.

References

1. Stovbun Yu.A., Dovgulya V.I., Khafizov S.F. et al., Analysis of the state and development prospects of the oil resource base in the south of the Tyumen region (In Russ.), Neftyanoe khozyaystvo = Oil Industry, 2002, no. 6, pp. 6–7.

2. Kontorovich A.E. et al., Zapadno-Sibirskaya neftegazonosnaya provintsiya: sostoyanie syr'evoy bazy, prognozy razvitiya nefte- i gazodobychi, aktual'nye problemy nedropol'zovaniya (West Siberian oil and gas province: the state of the resource base, forecasts of the development of oil and gas production, topical problems of subsoil use), Proceedings of the scientific-practical conference “Aktual'nye problemy poiskov, razvedki i razrabotki mestorozhdeniy nefti i gaza” (Actual problems of prospecting, exploration and development of oil and gas fields), 2004, pp. 11–17.

3. Bakuev O.V., Khafizov S.F., Stovbun Yu.A., Khasanov R.N., New data on the oil and gas content of the Bazhenov formation in the southern regions of the Tyumen region (In Russ.), Neftyanoe khozyaystvo = Oil Industry, 2002, no. 6, pp. 8–10.

4. Lyzhin E.A., Bulgakova E.A., Nassonova N.V., Lazar' E.L., Critical geological risks for the plays (In Russ.), Neftyanoe khozyaystvo = Oil Industry, 2015, no. 6, pp. 18–23.

5. Metody geologo-ekonomicheskogo modelirovaniya resursov i zapasov nefti i gaza s uchetom neopredelennostey i riska (Methods for geological and economic modeling of oil and gas resources and reserves, taking into account uncertainties and risk), Moscow: Geoinfortsentr Publ., 2002, 329 p.

6. Elisheva O.V., Shilova Yu.V., Vtorichnye izmeneniya porod-kollektorov tyumenskoy svity – faktor oslozhnyayushchiy vydelenie zon glinizatsii i prognoz kollektorov po dannym seysmorazvedki 3D (Secondary changes in reservoir rocks of the Tyumen formation – a factor complicating the identification of clay zones and reservoir prediction based on 3D seismic data), Proceedings of IX All-Russian meeting “Litologiya osadochnykh kompleksov Evrazii i shel'fovykh oblastey” (Lithology of sedimentary complexes of Eurasia and shelf areas), Kazan', 2019.

7. Elisheva O.V. et al., Ispol'zovanie paleotektonicheskikh rekonstruktsiy na litsenzionnykh uchastkakh Uvata dlya snyatiya geologicheskikh riskov po nezapolneniyu vyyavlennykh lovushek uglevodorodami (Use of paleotectonic reconstructions in the Uvat license areas to remove geological risks due to the failure to fill the identified traps with hydrocarbons), Proceedings of Trofimuk readings Novosibirsk, 2019.

8. Patent no. 2017614493. StatisticStructure, Inventors: Evlanova Yu.A., Semukhin M.V., Zimin P.V., Lyzhin E.A.

9. Polyakov A.A., Murzin Sh.M., International experience in geological risk analysis (In Russ.), Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2012, V. 7, no. 4, http://www.ngtp.ru/rub/3/60_2012.pdf.

10. Elisheva O.V., Building of 2D lithofacies models of productive reservoirs as the basis for collectors’ prediction by 3D CDP seismic survey data (In Russ.), Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2019, no. 8 (332), pp. 20–30.

11. Predchetenskaya E.A., Katageneticheskie izmeneniya nizhne-sredneyurskikh otlozheniy na territorii Tomskoy oblasti (Katageneticheskie izmeneniya nizhne-sredneyurskikh otlozheniy na territorii Tomskoy oblasti), Proceedings of regional conference of geologists of Siberia, the Far East and North-East of Russia, Part 1, Tomsk, 2000, pp. 192–193.

12. Lopatin N.V. et al., Komp'yuternoe modelirovanie protsessov realizatsii neftematerinskogo potentsiala porod (na primere bazhenovskoy svity Zapadnoy Sibiri) (Computer modeling of the processes of realization of the oil source potential of rocks (on the example of the Bazhenov formation in Western Siberia)), Modelirovanie neftegazoobrazovaniya (Modeling of oil and gas generation), Moscow: Nauka Publ., 1987, pp. 21–25.

13. Ryazanova T.A. et al., Epigenez i generatsionnyy potentsial terrigennykh yurskikh porod (shirotnoe techenie r. Dem'yanka) (Epigenesis and generation potential of terrigenous Jurassic rocks (latitudinal current of the Demyanka River)), Proceedings of TNNC, 2017, no. 3, pp. 100–107.


Attention!
To buy the complete text of article (a format - PDF) or to read the material which is in open access only the authorized visitors of the website can. .

Mobile applications

Read our magazine on mobile devices

Загрузить в Google play

Press Releases

29.04.2021
19.04.2021
17.04.2021
Конкурс на соискание молодежной премии имени академика И.М. Губкина