Monitoring the development of carbonate reservoir by observing the changes in the composition and properties of the produced oil

UDK: 622.276.1/.4:552.54
DOI: 10.24887/0028-2448-2017-2-64-67
Key words: carbonate reservoir, acid complex agent AFK, new technology, oil composition and properties
Authors: Yu.M. Ganeeva, T.N. Yusupova, G.V. Romanov, O.G. Sinyashin, L.N. Punegova, V.A. Alfonsov (A.E. Arbuzov Institute of Organic and Physical Chemistry, Kazan Scientific Center of RAS, RF, Kazan), L.V. Fedonina (Kazan National Research Technological University, RF, Kazan), O.V. Lukyanov (NIIneftepromchim JSC, RF, Kazan)

Many technologies for enhanced oil recovery in case of the complex carbonate reservoirs are based on acid treatment of bottomhole formation zone, and creation of new channels of filtration through rock dissolution. Disadvantages of acid solution practice are widely known. This work was aimed to test new technology for acid treatment of carbonate reservoirs and a new method of its injection into the formation. The new acid technology is based on acid composition containing complex agent AFK.

It was found that the oil produced from carbonate reservoir before application of the new technology was characterized by a practically constant density, viscosity and composition during the reservoir development. At the initial stage of new technology application (first six months) the increase in the density and viscosity and the proportion of resinous-asphaltenic components was periodically registered.

Long-time impact of new technology has led to the stabilization of the composition and properties of oil produced, as well as to the increase of the production enhancement. Earlier it was found that carbonate rocks with higher porosity and permeability contain heavier oil, and the carbonate rocks with the worst reservoir properties contain lighter oil. Taking this into account, the following assumption can be made: the new technology primarily acts to areas of a reservoir rock with high permeability and releases the heavy oil. Then the zones of reservoir rock with low permeability are involved, from which the lighter oil is displaced.

The results of the investigation can be used to develop the criteria of efficiency and duration of the application of new technologies to enhance oil recovery, as well as to define and predict the product characteristics of the produced oil.

References

1. Voytovich S.E., Akhmanova T.P., Tikhanova N.P., Analiz izmeneniya sostava

i fiziko-khimicheskikh svoystv vysokovyazkoy nefti na mestorozhdeniyakh

Respubliki Tatarstan (Analysis of changes in the composition and physical

and chemical properties of heavy oil in the fields of the Republic of

Tatarstan), Collected papers “Problemy povysheniya effektivnosti

razrabotki neftyanykh mestorozhdeniy na pozdney stadii” (Problems of increasing

the efficiency of oil field development at a late stage), Proceedings

of International scientific and practical conference, Kazan’: Fen Publ.,

2013, pp. 286–290.

2. Gerasimova N.N., Kovalenko E.Yu., Min R.S. et al., Vliyanie paroteplovoy

obrabotki plasta na raspredelenie i sostav geteroorganicheskikh soedineniy

v tyazhelykh neftyakh Usinskogo mestorozhdeniya (Influence of thermal-

steam treatment of the formation on the distribution and composition

of heteroorganic compounds in the heavy oil of the Usinskoye field), Proceedings

of conference “Khimiya nefti i gaza” (Chemistry of oil and gas),

2009, pp. 455–459.

3. Stakhina L.D., Strel’nikova E.B., Serebrennikova O.V., Vliyanie metodov

uvelicheniya nefteotdachi na sostav izvlekaemoy nefti Usinskogo

mestorozhdeniya (Influence of enhanced oil recovery methods on the composition

of the recovered oil of Usinskoye field), Proceedings of conference

“Khimiya nefti i gaza” (Chemistry of oil and gas), 2012, pp. 314–316.

4. Khanipova Yu.V., Amerkhanov M.I., Issledovaniya izmeneniya sostava i

svoystv sverkhvyazkoy nefti v protsesse razrabotki Ashal’chinskogo

mestorozhdeniya metodom parogravitatsionnogo vozdeystviya (Studies

changes in the composition and properties of high-viscosity oil in the

process of Ashalchinskoye field development by steam assisted gravity effects),

Proceedings of International scientific and practical conference,

Kazan’, 3-4 September 2014, pp. 362–368.

5. Kayukova G.P., Petrov S.M., Romanov G.V., Sakhibgareev I.R., Izmeneniya

sostava tyazheloy nefti Mordovo-Karmal’skogo mestorozhdeniya v

protsesse vyrabotki zapasov (Changes in the composition of heavy oil

Mordovo-Karmalskoye field in the process of its development), Collected

papers “Uvelichenie nefteotdachi – prioritetnoe napravlenie vosproizvodstva

zapasov uglevodorodnogo syr’ya” (Enhanced oil recovery - a priority

direction of reproduction of hydrocarbon reserves), Proceedings of International

scientific and practical conference, Kazan’: Fen Publ., 2011,

pp. 250–255.

6. Crowe C., Masmonteil J., Touboul E., Thomas R., Trends in matrix acidizing,

Oilfield Review, 1992, no. 4, pp. 24–40.

7. Al-Harthy S., Bustos O.A., Samuel M., Options of high-temperature well

stimulation, Oilfield Review, 2008/2009, Winter, pp. 52–62.

8. Margulis B.Ya., Shageev A.F., Al’fonsov V.A. et al., Approaches to the

evaluation of influence of industrial enterprises on the water (In Russ.),

Georesursy = Georesources, 2011, no. 2(38), pp. 21–24.

9. Yusupova T.N., Petrova L.M., Ganeeva Yu.M. et al., Use of thermal analysis

in identification of tatarstan crude oils (In Russ.), Neftekhimiya = Petroleum

Chemistry, 1999, no. 4, pp. 254–259.

10. Kirkinskaya V.N., Smekhov E.M., Karbonatnye porody – kollektory nefti i

gaza (Carbonate rocks - reservoirs of oil and gas), Leningrad: Nedra Publ.,

1981, 255 p.

11. Korolev E.A., Eskin A.A., Morozov V.P. et al., The relationships between

petroleum composition and viscosity of oil and petrophysical properties of

oil reservoirs (In Russ.), Neftyanoe khozyaystvo = Oil Industry, 2013, no. 6,

pp. 32–33.

12. Nurgaliev D.K., Chernova I.Yu., Nurgalieva N.G. et al., Spatial variability

of oil properties within oil fields of the Republic of Tatarstan (In Russ.),

Neftyanoe khozyaystvo = Oil Industry, 2013, no. 6, pp. 8–11.

13. Bordovskaya M.V., Gadzhi-Kasumov A.S., Kartsev A.A., Osnovy

geokhimii, geokhimicheskie metody poiskov, razvedki i kontrolya za

razrabotkoy mestorozhdeniy nefti i gaza (Fundamentals of geochemistry,

geochemical methods of prospecting, exploration and monitoring the oil

and gas fields development), Moscow: Nedra Publ., 1989, 245 p.

14. Galimov R.A., Vanadiy- i nikel’soderzhashchie komponenty tyazhelykh

neftey i prirodnykh bitumov (Vanadium and nickel components of the

heavy oil and natural bitumen): thesis of doctor of chemical science,

Kazan’, 1998.Attention!
To buy the complete text of article (a format - PDF) or to read the material which is in open access only the authorized visitors of the website can. .