Modeling of residual oil distribution in flooded heterogeneous formations

Authors: N.N. Mikhailov (Gubkin Russian State University of Oil and Gas, RF, Moscow), V.I. Polishchuk (Oil and Gas Research Institute of RAS, RF, Moscow), Z.R. Khazigaleeva (NizhnevartovskNIPIneft OJSC, RF, Nizhnevartovsk)

Key words: residual oil, development systems, well spacing, stimulation of production, oil recovery.

The authors reviewed the principles of modeling of residual oil distribution in a heterogeneous reservoir. The regularities of the heterogeneity influence on the residual oil saturation (ROS) are stated. The comparison of ROS in homogeneous and heterogeneous formations is given. The stimulation effect on the ROS of heterogeneous formation is analyzed.
References
1. Lisovskiy N.N., Ivanova M.M., Baziv V.F., Malyugin V.M., Materialy rasshirennogo zasedaniya TsKR Rosnedra (neftyanaya sektsiya), posvyashchennogo 45-letiyu TsKR MNP NAEN (Proceedings of expanded meeting of CDC Rosnedra (Oil Section), devoted to the 45 anniversary of the CDC National Association for the examination of the subsoil), 2008, pp. 15-19.
2. Mikhaylov N.N., Ostatochnoe neftenasyshchenie razrabatyvaemykh plastov
(Residual oil saturation of developed reservoirs), Moscow: Nedra Publ.,
1992, 240 p.
3. Mikhaylov N.N., Glazova V.I., Vysokovskaya E.S., Prognoz ostatochnogo
neftenasyshcheniya pri proektirovanii metodov vozdeystviya na plast i prizaboynuyu
zonu (Forecast of residual oil saturation in the design of methods
of stimulation of reservoir and the bottom zone), Moscow: Publ. of VNIIOENG,
1983, 71 p.
4. Mikhaylov N.N., Dzhemesyuk A.V., Kol'chitskaya T.N., Sostoyanie i raspredelenie ostatochnoy nefti v zavodnennykh plastakh. Fundamental'nyy bazis
novykh tekhnologiy neftyanoy i gazovoy promyshlennosti (Status and distribution
of residual oil in waterflooding reservoir. Fundamental basis of the new
technology in the oil and gas industry), Moscow: Nauka Publ., 2000.
5. Mikhaylov N.N., Collected papers “Novye tekhnologii osvoeniya i razrabotki
trudnoizvlekaemykh zapasov nefti i gaza i povysheniya neftegazootdachi”
(New technologies of development and exploitation of stranded oil and gas
and enhanced oil gas recovery), Moscow: Publ. of Institut neftegazovogo
biznesa N, 2008, 344 p.
6. Mikhaylov N.N., Neftyanoe khozyaystvo – Oil Industry, 2013, no. 3, pp. 69-73.
7. Mikhaylov N.N., Chumikov R.I., Vestnik TsKR Rosnedra, 2009, no. 5, pp. 42-48.
8. Dgemesuk A.V., Mikhailov N.N., Hydrodynamic models of the residual oil
distribution in water-frood reservoirs, Fluid dynamics, Consultants bureau,
New York, 2000, pp. 17–19.
9. Mikhaylov N.N., Varlamov D.P., Klenkov K.A., Burenie i neft', 2004, no. 1,
pp. 13-15.
10. Mikhaylov N.N., Mukhamedshin R.Z., Materialy rasshirennogo zasedaniya
TsKR Rosnedra (neftyanaya sektsiya), posvyashchennogo 45-letiyu TsKR MNP
NAEN (Proceedings of expanded meeting of CDC Rosnedra (Oil Section),
devoted to the 45 anniversary of the CDC National Association for the examination
of the subsoil), 2008, pp. 90-106.

Key words: residual oil, development systems, well spacing, stimulation of production, oil recovery.

The authors reviewed the principles of modeling of residual oil distribution in a heterogeneous reservoir. The regularities of the heterogeneity influence on the residual oil saturation (ROS) are stated. The comparison of ROS in homogeneous and heterogeneous formations is given. The stimulation effect on the ROS of heterogeneous formation is analyzed.
References
1. Lisovskiy N.N., Ivanova M.M., Baziv V.F., Malyugin V.M., Materialy rasshirennogo zasedaniya TsKR Rosnedra (neftyanaya sektsiya), posvyashchennogo 45-letiyu TsKR MNP NAEN (Proceedings of expanded meeting of CDC Rosnedra (Oil Section), devoted to the 45 anniversary of the CDC National Association for the examination of the subsoil), 2008, pp. 15-19.
2. Mikhaylov N.N., Ostatochnoe neftenasyshchenie razrabatyvaemykh plastov
(Residual oil saturation of developed reservoirs), Moscow: Nedra Publ.,
1992, 240 p.
3. Mikhaylov N.N., Glazova V.I., Vysokovskaya E.S., Prognoz ostatochnogo
neftenasyshcheniya pri proektirovanii metodov vozdeystviya na plast i prizaboynuyu
zonu (Forecast of residual oil saturation in the design of methods
of stimulation of reservoir and the bottom zone), Moscow: Publ. of VNIIOENG,
1983, 71 p.
4. Mikhaylov N.N., Dzhemesyuk A.V., Kol'chitskaya T.N., Sostoyanie i raspredelenie ostatochnoy nefti v zavodnennykh plastakh. Fundamental'nyy bazis
novykh tekhnologiy neftyanoy i gazovoy promyshlennosti (Status and distribution
of residual oil in waterflooding reservoir. Fundamental basis of the new
technology in the oil and gas industry), Moscow: Nauka Publ., 2000.
5. Mikhaylov N.N., Collected papers “Novye tekhnologii osvoeniya i razrabotki
trudnoizvlekaemykh zapasov nefti i gaza i povysheniya neftegazootdachi”
(New technologies of development and exploitation of stranded oil and gas
and enhanced oil gas recovery), Moscow: Publ. of Institut neftegazovogo
biznesa N, 2008, 344 p.
6. Mikhaylov N.N., Neftyanoe khozyaystvo – Oil Industry, 2013, no. 3, pp. 69-73.
7. Mikhaylov N.N., Chumikov R.I., Vestnik TsKR Rosnedra, 2009, no. 5, pp. 42-48.
8. Dgemesuk A.V., Mikhailov N.N., Hydrodynamic models of the residual oil
distribution in water-frood reservoirs, Fluid dynamics, Consultants bureau,
New York, 2000, pp. 17–19.
9. Mikhaylov N.N., Varlamov D.P., Klenkov K.A., Burenie i neft', 2004, no. 1,
pp. 13-15.
10. Mikhaylov N.N., Mukhamedshin R.Z., Materialy rasshirennogo zasedaniya
TsKR Rosnedra (neftyanaya sektsiya), posvyashchennogo 45-letiyu TsKR MNP
NAEN (Proceedings of expanded meeting of CDC Rosnedra (Oil Section),
devoted to the 45 anniversary of the CDC National Association for the examination
of the subsoil), 2008, pp. 90-106.


Attention!
To buy the complete text of article (a format - PDF) or to read the material which is in open access only the authorized visitors of the website can. .