Estimation of input pump pressure during low foaming gas-content oil pumping

Authors: V.A. Mordvinov, A.V. Lekomtsev, D.A. Martyushev (Perm National Research Polytechnic University, RF, Perm)

Key words: pump intake pressure, density of gas-liquid mixture, producing oil, electical submersible pump.

The problems of determining the pressure at the reception submersible electric pumps during pumping gas-liquid mixture in the oil fields under the Upper Kama region on the basis of field research data analysis are considered. Dependences for the density determination liquid mixture into the well annulus are obtained.
References
1. Ikonnikova L.N., Zolotukhin A.B., Vestnik Permskogo natsional'nogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta. Geologiya. Neftegazovoe i
gornoe delo, 2012, no. 2, pp. 61–68.
2. Poplygin V.V., Poplygina I.S., Vestnik Permskogo natsional'nogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta. Geologiya. Neftegazovoe i
gornoe delo, 2012, no. 5, pp. 63–69.
3. Lekomtsev A.V., Turbakov M.S., Mordvinov V.A., Vestnik Permskogo natsional'nogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta. Geologiya.
Neftegazovoe i gornoe delo, 2010, no. 5, pp. 53–56.
4. Lekomtsev A.V., Vestnik Permskogo natsional'nogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta. Geologiya. Neftegazovoe i gornoe delo, 2011,
no. 1, pp. 85–93.
5. Tikhomirov V.K., Peny. Teoriya i praktika ikh polucheniya i razrusheniya
(Foam. Theory and practice of their production and destruction), 2nd ed.,
Moscow: Khimiya Publ., 1983, 264 p.
6. Baykov N.M., Pozdnyshev G.N., Mansurov R.I., Sbor i promyslovaya podgotovka nefti, gaza i vody (Collection and field treatment of oil, gas and water),
Moscow: Nedra Publ., 1981, 261 p.
7. Lekomtsev A.V., Mordvinov V.A., Vestnik Permskogo natsional'nogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta. Geologiya. Neftegazovoe i
gornoe delo, 2012, no. 4, pp. 84–90.
8. Lekomtsev A.V., Mordvinov V.A., Turbakov M.S., Neftyanoe khozyaystvo – Oil Industry, 2011, no. 10, pp. 30–31.
9. Lekomtsev A.V., Mordvinov V.A., Nauchnye issledovaniya i innovatsii, 2011,
V. 5, no. 4, pp. 29–32.
10. Lekomtsev A.V., Mordvinov V.A., Korobov G.Yu., Cherkasova Yu.S., Neft',
gaz i biznes, 2012, no. 9, pp. 68–71.
11. Lekomtsev A.V., Povyshenie effektivnosti ekspluattsii dobyvayushchikh
skvazhin elektrotsentrobezhnymi nasosami pri otkachke nizkopenistoy
gazirovannoy nefti (na primere mestorozhdeniy Verkhnego Prikam'ya) (Improving
the efficiency of operation of producing wells with electric submersible
pumps during pumping out of low foaming carbonated oil (for example,
deposits of the Upper Kama region): thesis of candidate of technical
science, St. Petersburg, 2013.
12. Mishchenko I.T., Skvazhinnaya dobycha nefti (Oil production), Moscow:
Neft' i gaz Publ., 2007, 826 p.

Key words: pump intake pressure, density of gas-liquid mixture, producing oil, electical submersible pump.

The problems of determining the pressure at the reception submersible electric pumps during pumping gas-liquid mixture in the oil fields under the Upper Kama region on the basis of field research data analysis are considered. Dependences for the density determination liquid mixture into the well annulus are obtained.
References
1. Ikonnikova L.N., Zolotukhin A.B., Vestnik Permskogo natsional'nogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta. Geologiya. Neftegazovoe i
gornoe delo, 2012, no. 2, pp. 61–68.
2. Poplygin V.V., Poplygina I.S., Vestnik Permskogo natsional'nogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta. Geologiya. Neftegazovoe i
gornoe delo, 2012, no. 5, pp. 63–69.
3. Lekomtsev A.V., Turbakov M.S., Mordvinov V.A., Vestnik Permskogo natsional'nogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta. Geologiya.
Neftegazovoe i gornoe delo, 2010, no. 5, pp. 53–56.
4. Lekomtsev A.V., Vestnik Permskogo natsional'nogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta. Geologiya. Neftegazovoe i gornoe delo, 2011,
no. 1, pp. 85–93.
5. Tikhomirov V.K., Peny. Teoriya i praktika ikh polucheniya i razrusheniya
(Foam. Theory and practice of their production and destruction), 2nd ed.,
Moscow: Khimiya Publ., 1983, 264 p.
6. Baykov N.M., Pozdnyshev G.N., Mansurov R.I., Sbor i promyslovaya podgotovka nefti, gaza i vody (Collection and field treatment of oil, gas and water),
Moscow: Nedra Publ., 1981, 261 p.
7. Lekomtsev A.V., Mordvinov V.A., Vestnik Permskogo natsional'nogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta. Geologiya. Neftegazovoe i
gornoe delo, 2012, no. 4, pp. 84–90.
8. Lekomtsev A.V., Mordvinov V.A., Turbakov M.S., Neftyanoe khozyaystvo – Oil Industry, 2011, no. 10, pp. 30–31.
9. Lekomtsev A.V., Mordvinov V.A., Nauchnye issledovaniya i innovatsii, 2011,
V. 5, no. 4, pp. 29–32.
10. Lekomtsev A.V., Mordvinov V.A., Korobov G.Yu., Cherkasova Yu.S., Neft',
gaz i biznes, 2012, no. 9, pp. 68–71.
11. Lekomtsev A.V., Povyshenie effektivnosti ekspluattsii dobyvayushchikh
skvazhin elektrotsentrobezhnymi nasosami pri otkachke nizkopenistoy
gazirovannoy nefti (na primere mestorozhdeniy Verkhnego Prikam'ya) (Improving
the efficiency of operation of producing wells with electric submersible
pumps during pumping out of low foaming carbonated oil (for example,
deposits of the Upper Kama region): thesis of candidate of technical
science, St. Petersburg, 2013.
12. Mishchenko I.T., Skvazhinnaya dobycha nefti (Oil production), Moscow:
Neft' i gaz Publ., 2007, 826 p.


Attention!
To buy the complete text of article (a format - PDF) or to read the material which is in open access only the authorized visitors of the website can. .

Mobile applications

Read our magazine on mobile devices

Загрузить в Google play

Press Releases

23.06.2022
17.06.2022
17.06.2022