Ways of improving the development efficiency of Yaregskoye field

Authors: D.Yu. Sednev, S.N. Krivoshchekov (Perm National Research Polytechnic University, RF, Perm)

Key words: oil mine, development system, Yaregskoye deposit, thermal insulation, water proofing, heat losses, gradient excavations.

Necessity of perfection of development systems at Yaregskoye field is settled by great loss of heat in the adjacent layers, and in mines in the oil reservoirs. Improving the energy efficiency of the process will positively effect on the oil recovery, on the working conditions, and on operating costs. One of the ways to improve the efficiency of the system is to increase the average temperature of the formation. To curb the heat front and energy efficiency authors propose to perform mine insulation.
References
1. Tyun'kin B.A, Konoplev Yu.P., Opyt podzemnoy razrabotki neftyanykh
mestorozhdeniy i osnovnye napravleniya razvitiya termoshakhtnogo sposoba
dobychi nefti (Experience of underground oilfield development and main
direction of thermal-mining oil field development). 1996, 158 p.
2. Shcherbakov A.A., Turbakov M.S., Dvoretskas R.V., Neftyanoe khozyaystvo – Oil Industry, 2012, no. 12, pp. 97–99.
3. Konoplev Yu.P., Buslaev V.F., Yagubov Z.Kh., Tskhadaya N.D., Termoshakhtnaya razrabotka neftyanykh mestorozhdeniy (Thermal-mining oil field development), Moscow: Nedra-Biznestsentr Publ., 2006, 288 p.
4. Pravila bezopasnosti pri razrabotke neftyanykh mestorozhdeniy shakhtnykh
sposobom (Safety rules for the development of oil fields using mining
method), Publ. of Gosgortekhnadzor, resolution no. 8/1986, 226 p.
5. Zheltov Yu.P., Razrabotka neftyanykh mestorozhdeniy (Development of oil
fields), Moscow: Nedra Publ., 1986, 332 p.
6. Isachenko V.P., Osipova V.A., Sukomel A.S., Teploperedacha(Heat transfer),
Moscow: Energiya Publ., 1975, 488 p.
7. Kazakov B.P., Zaytsev A.V., Shalimov A.V., Vestnik Permskogo natsional'nogo
issledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta. Geologiya. Neftegazovoe
i gornoe delo, 2012, no. 2, pp. 110-114.

Key words: oil mine, development system, Yaregskoye deposit, thermal insulation, water proofing, heat losses, gradient excavations.

Necessity of perfection of development systems at Yaregskoye field is settled by great loss of heat in the adjacent layers, and in mines in the oil reservoirs. Improving the energy efficiency of the process will positively effect on the oil recovery, on the working conditions, and on operating costs. One of the ways to improve the efficiency of the system is to increase the average temperature of the formation. To curb the heat front and energy efficiency authors propose to perform mine insulation.
References
1. Tyun'kin B.A, Konoplev Yu.P., Opyt podzemnoy razrabotki neftyanykh
mestorozhdeniy i osnovnye napravleniya razvitiya termoshakhtnogo sposoba
dobychi nefti (Experience of underground oilfield development and main
direction of thermal-mining oil field development). 1996, 158 p.
2. Shcherbakov A.A., Turbakov M.S., Dvoretskas R.V., Neftyanoe khozyaystvo – Oil Industry, 2012, no. 12, pp. 97–99.
3. Konoplev Yu.P., Buslaev V.F., Yagubov Z.Kh., Tskhadaya N.D., Termoshakhtnaya razrabotka neftyanykh mestorozhdeniy (Thermal-mining oil field development), Moscow: Nedra-Biznestsentr Publ., 2006, 288 p.
4. Pravila bezopasnosti pri razrabotke neftyanykh mestorozhdeniy shakhtnykh
sposobom (Safety rules for the development of oil fields using mining
method), Publ. of Gosgortekhnadzor, resolution no. 8/1986, 226 p.
5. Zheltov Yu.P., Razrabotka neftyanykh mestorozhdeniy (Development of oil
fields), Moscow: Nedra Publ., 1986, 332 p.
6. Isachenko V.P., Osipova V.A., Sukomel A.S., Teploperedacha(Heat transfer),
Moscow: Energiya Publ., 1975, 488 p.
7. Kazakov B.P., Zaytsev A.V., Shalimov A.V., Vestnik Permskogo natsional'nogo
issledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta. Geologiya. Neftegazovoe
i gornoe delo, 2012, no. 2, pp. 110-114.


Attention!
To buy the complete text of article (a format - PDF) or to read the material which is in open access only the authorized visitors of the website can. .

Mobile applications

Read our magazine on mobile devices

Загрузить в Google play

Press Releases

23.06.2022
17.06.2022
17.06.2022