Geodynamic characteristics of the conditions of French-Famennian strata dispersed organic matter immersion and catagenesis in Perm Region

Authors: S.N. Krivoshchekov, I.A. Kozlov (Perm National Research Polytechnic University, RF, Perm)

Key words: geodynamic modeling, oil source strata, French-Famennian sediments, the summary impulse of heat.

The article describes the results of geodynamic modeling of the history of diving and the major oil source strata conversion of the Perm region. With the help of probabilistic and statistical methods derived complex geodynamic model prediction criterion of oil and gas.

References

1. Galkin V.I., Kozlova I.A., Krivoshchekov S.N., et al., Geologiya, geofizikairazrabotkaneftyanykhigazovykhmestorozhdeniy, 2007, no. 10, pp. 22-27.

2. Galkin V.I., Kozlova I.A., Rastegaev A.V., Nauka – proizvodstvu, 2006, no. 1, pp. 73-77.

3. Galkin V.I., Krivoshchekov S.N., Nauchnye issledovaniya i innovatsii, 2009, V. 3, no. 4, pp. 3-7.

4. Galkin V.I., Krivoshchekov S.N., Nauchnye issledovaniya i innovatsii, 2011, V. 5, no. 2, pp.

5. Galkin V.I., Rastegaev A.V., Galkin S.V., Voevodkin V.L., Nauka – proizvodstvu, 2006, no. 1, pp.

6. Galkin S.V., Kozlova I.A., Galkin V.I., et al., Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2002, no. 11, pp.

7. Krivoshchekov S.N., Neftyanoe khozyaystvo – Oil Industry, 2011, no. 10, pp. 10-14.

8. Krivoshchekov S.N., Galkin V.I., Volkova A.S., Neftepromyslovoe delo, 2010, no. 7, pp. 10-14.

9. Neruchev S.G. Rogozina E.K., Neftegazoobrazovannie v otlozheniyakh domanikovogo tipa (Oil and gas generation in domanic-type sediments), Leningrad: Nedra, Nedra Publ., 1986, p.

10. Shershnev K.S., Blaginykh L.L., Dulepov Yu.A., et al., Geologiya i osvoenie resursov nefti v Kamsko-Kinel'skoy sisteme progibov (Collected papers “ Geology and exploration of oil resources in the Kama-Kinel system of troughs”), Moscow: Nauka Publ., 1991, p.

11. Rodionova K.F., Organicheskoe veshchestvo i neftematerinskie porody devona Volgo-Ural'skoy neftegazonosnoy oblasti (Organic matter and the source rocks of the Devonian of the Volga-Ural oil and gas area), Moscow: Nedra Publ., 1967, 367 p.

12. Sharonov L.B., Formirovanie neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy severnoy chasti Volgo-Ural'skogo basseyna (The formation of oil and gas fields north of the Volga-Urals Basin), Perm', 1971, p.

Key words: geodynamic modeling, oil source strata, French-Famennian sediments, the summary impulse of heat.

The article describes the results of geodynamic modeling of the history of diving and the major oil source strata conversion of the Perm region. With the help of probabilistic and statistical methods derived complex geodynamic model prediction criterion of oil and gas.

References

1. Galkin V.I., Kozlova I.A., Krivoshchekov S.N., et al., Geologiya, geofizikairazrabotkaneftyanykhigazovykhmestorozhdeniy, 2007, no. 10, pp. 22-27.

2. Galkin V.I., Kozlova I.A., Rastegaev A.V., Nauka – proizvodstvu, 2006, no. 1, pp. 73-77.

3. Galkin V.I., Krivoshchekov S.N., Nauchnye issledovaniya i innovatsii, 2009, V. 3, no. 4, pp. 3-7.

4. Galkin V.I., Krivoshchekov S.N., Nauchnye issledovaniya i innovatsii, 2011, V. 5, no. 2, pp.

5. Galkin V.I., Rastegaev A.V., Galkin S.V., Voevodkin V.L., Nauka – proizvodstvu, 2006, no. 1, pp.

6. Galkin S.V., Kozlova I.A., Galkin V.I., et al., Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2002, no. 11, pp.

7. Krivoshchekov S.N., Neftyanoe khozyaystvo – Oil Industry, 2011, no. 10, pp. 10-14.

8. Krivoshchekov S.N., Galkin V.I., Volkova A.S., Neftepromyslovoe delo, 2010, no. 7, pp. 10-14.

9. Neruchev S.G. Rogozina E.K., Neftegazoobrazovannie v otlozheniyakh domanikovogo tipa (Oil and gas generation in domanic-type sediments), Leningrad: Nedra, Nedra Publ., 1986, p.

10. Shershnev K.S., Blaginykh L.L., Dulepov Yu.A., et al., Geologiya i osvoenie resursov nefti v Kamsko-Kinel'skoy sisteme progibov (Collected papers “ Geology and exploration of oil resources in the Kama-Kinel system of troughs”), Moscow: Nauka Publ., 1991, p.

11. Rodionova K.F., Organicheskoe veshchestvo i neftematerinskie porody devona Volgo-Ural'skoy neftegazonosnoy oblasti (Organic matter and the source rocks of the Devonian of the Volga-Ural oil and gas area), Moscow: Nedra Publ., 1967, 367 p.

12. Sharonov L.B., Formirovanie neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy severnoy chasti Volgo-Ural'skogo basseyna (The formation of oil and gas fields north of the Volga-Urals Basin), Perm', 1971, p.


Attention!
To buy the complete text of article (a format - PDF) or to read the material which is in open access only the authorized visitors of the website can. .

Mobile applications

Read our magazine on mobile devices

Загрузить в Google play

Press Releases

20.01.2022
18.01.2022
11.01.2022