The information model of reservoir current oil-and-gas saturation assessment according to data of cased boreholes logging

Authors: E.G. Urmanov (VNIIgeosystem)

Key words: initial oil-and-gas saturation, current oil-and-gas saturation, well survey complex, pulsed neutron logging, oxygen neutron-activation logging.

Estimation reservoir current oil-and-gas saturation parameter is an important task at the development of oil and gas fields. It is performed on the basis of additional geophysical surveys in cased observation and production wells. In the article the requirements for the planning of such measurements are formulated, ways of improving the accuracy of determination of the information geophysical parameters and methodology of reservoir current oil-and-gas saturation assessment are described, the examples of solving problems in different geological and technical conditions are given.

References

1. Urmanov E.G. Spektrometricheskiy gamma-karotazh neftegazovykh skvazhin (Gamma ray spectrometry of oil and gas wells), 2nd edition, Moscow: Publ. of VNIIgeosistem, 2010, 162 p.

2. Kozhevnikov D.A., Kovalenko K.V., Karotazhnik, 2007, V. 1 (154), pp. 64-77.

3. Malev A.N., Babkin I.V., Karotazhnik, 2007, V. 9 (162), pp. 153-167.

4. Tseytlin V.G., Urmanov E.G., Prilipukhov V.I., Karotazhnik, 1997, V. 30, pp. 106-111.

5. Polyachenko A.L., Polyachenko L.B., Sovremennoe razvitie impul'snogo neytronnogo karotazha (Modern development of pulsed neutron logging), Reports of the All-Russian scientific-practical conference “Yaderno-geofizicheskie metody v komplekse GIS pri kontrole razrabotki neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy. Sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya”, 29.06 -01.07.2010, Bugul'ma.

6. Bubeev A.A., Velizhanin V.A., Zemskov V.A., Tereshina O.M., Karotazhnik, 2006, V. 2-4.

7. Urmanov E.G., Prilipukhov V.I., Izobreteniya i ratspredlozheniya v neftegazovoy promyshlennosti, 2004, no. 4, pp. 4-9.

8. Bogolyubov E.P., Miller V.V., Kadisov E.M., et al., Ryad apparaturno-metodicheskikh kompleksov MARKA dlya issledovaniya razrezov neftegazovykh skvazhin gamma-spektrometricheskimi modifikatsiyami GK, NGK i INGK (A number of hardware-methodical complexes for the study MARK cuts oil and gas wells gamma-spectrometric modifications of gamma, neutron-gamma logging, and pulsed neutron gamma logging), International Scientific Conference “Portativnye generatory neytronov i tekhnologii na ikh osnove”, Moscow, VNIIA im. N.L. Dukhova, 18-22.10.2004.

9. Pat. RF 2232409. Sposob opredeleniya tekushchey nefte- i gazonasyshchennosti kollektorov v obsazhennykh skvazhinakh i ustroystvo dlya ego osushchestvleniya (The method for determining the current oil and gas saturation in the reservoir cased wells and device for its implementation), authors: Urmanov E.G., Shkadin M.V., MPK7 E21b 47/00 (G01v 5/00).

Key words: initial oil-and-gas saturation, current oil-and-gas saturation, well survey complex, pulsed neutron logging, oxygen neutron-activation logging.

Estimation reservoir current oil-and-gas saturation parameter is an important task at the development of oil and gas fields. It is performed on the basis of additional geophysical surveys in cased observation and production wells. In the article the requirements for the planning of such measurements are formulated, ways of improving the accuracy of determination of the information geophysical parameters and methodology of reservoir current oil-and-gas saturation assessment are described, the examples of solving problems in different geological and technical conditions are given.

References

1. Urmanov E.G. Spektrometricheskiy gamma-karotazh neftegazovykh skvazhin (Gamma ray spectrometry of oil and gas wells), 2nd edition, Moscow: Publ. of VNIIgeosistem, 2010, 162 p.

2. Kozhevnikov D.A., Kovalenko K.V., Karotazhnik, 2007, V. 1 (154), pp. 64-77.

3. Malev A.N., Babkin I.V., Karotazhnik, 2007, V. 9 (162), pp. 153-167.

4. Tseytlin V.G., Urmanov E.G., Prilipukhov V.I., Karotazhnik, 1997, V. 30, pp. 106-111.

5. Polyachenko A.L., Polyachenko L.B., Sovremennoe razvitie impul'snogo neytronnogo karotazha (Modern development of pulsed neutron logging), Reports of the All-Russian scientific-practical conference “Yaderno-geofizicheskie metody v komplekse GIS pri kontrole razrabotki neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy. Sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya”, 29.06 -01.07.2010, Bugul'ma.

6. Bubeev A.A., Velizhanin V.A., Zemskov V.A., Tereshina O.M., Karotazhnik, 2006, V. 2-4.

7. Urmanov E.G., Prilipukhov V.I., Izobreteniya i ratspredlozheniya v neftegazovoy promyshlennosti, 2004, no. 4, pp. 4-9.

8. Bogolyubov E.P., Miller V.V., Kadisov E.M., et al., Ryad apparaturno-metodicheskikh kompleksov MARKA dlya issledovaniya razrezov neftegazovykh skvazhin gamma-spektrometricheskimi modifikatsiyami GK, NGK i INGK (A number of hardware-methodical complexes for the study MARK cuts oil and gas wells gamma-spectrometric modifications of gamma, neutron-gamma logging, and pulsed neutron gamma logging), International Scientific Conference “Portativnye generatory neytronov i tekhnologii na ikh osnove”, Moscow, VNIIA im. N.L. Dukhova, 18-22.10.2004.

9. Pat. RF 2232409. Sposob opredeleniya tekushchey nefte- i gazonasyshchennosti kollektorov v obsazhennykh skvazhinakh i ustroystvo dlya ego osushchestvleniya (The method for determining the current oil and gas saturation in the reservoir cased wells and device for its implementation), authors: Urmanov E.G., Shkadin M.V., MPK7 E21b 47/00 (G01v 5/00).Attention!
To buy the complete text of article (a format - PDF) or to read the material which is in open access only the authorized visitors of the website can. .

Mobile applications

Read our magazine on mobile devices

Загрузить в Google play

Press Releases

20.01.2022
18.01.2022
11.01.2022