Ways to improve interpretation of well data for operational modeling of horizontal wells

Authors: A.M. Khusainova (BashNIPIneft LLC, RF, Ufa)

Key words: reservoir properties, geophysical logging, geophysical methods, reservoir.

The article is devoted to a topical problem of justifying methods of well logging data interpretation at small sectors of deposits in specific geological conditions in the absence or limited provision with core samples. This technique can reliably estimate reservoir properties and oil saturation of reservoir rocks in wells needed to perform geological and hydrodynamic modeling in Republic of Bashkortostan.
References
1. Baymukhametov K.S., Viktorov P.F., Gaynullin K.Kh., Syrtlanov A.Sh., Geologicheskoe stroenie i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy
Bashkortostana (Geological structure and development of Bashkortostan oil
and gas fields), Ufa: Publ. of RITs ANK Bashneft', 1997, 424 p.
2. Ivanova M.M., Neftegazopromyslovaya geologiya (Oil and gas field geology), Moscow: Nedra Publ., 2000, 414 p.
3. Metodicheskie rekomendatsii po podschetu geologicheskikh zapasov nefti i
gaza ob"emnym metodom(Guidelines for calculation of geological reserves of
oil and gas by volumetric method): edited by Petersil'e V.I., Poroskun V.I., Yatsenko G.G., Moscow – Tver': Publ. of VNIGNI and NPTs Tver'geofizika, 2003, 312 p.
4. Berezin V.M., Yarygina V.S., Shutikhin V.I., Evaluation of original water saturation productive formations of deposits of Bashkortostan by laboratory methods (In Russ.), Geologiya nefti i gaza, 1979, no. 9, pp. 184-190.
5. Metodicheskie rekomendatsii po opredeleniyu podschetnykh parametrov
zalezhey nefti i gaza po materialam geofizicheskikh issledovaniy skvazhin s
privlecheniem rezul'tatov analizov kerna, oprobovaniy i ispytaniy produktivnykh
plastov (Guidelines to determine the calculation parameters of oil and
gas using well logging data with the involvement the results of core analysis,
sampling and testing of productive formations): edited by Vendel'shteyn B.Yu., Kozyar V.F., Yatsenko G.G., Kalinin: Soyuzpromgeofizika Publ., 1990, 260 p.
6. Vendel'shteyn B.Yu. Rezvanov R.A., Geofizicheskie metody opredeleniya
parametrov neftegazovykh kollektorov (Geophysical methods of determining
the parameters of oil and gas reservoirs), Moscow: Nedra Publ., 1978, 318 p.
7. Gudok N.S., Izuchenie fizicheskikh svoystv poristykh sred (The study of the physical properties of porous media), Moscow: Nedra Publ., 1970, 205 p.
8. Bulgakov R.B., Rekomendatsii o primenenii nakoplennykh petrofizicheskikh zavisimostey dlya interpretatsii GIS pri podschete zapasov nebol'shikh mestorozhdeniy Bashkortostana v usloviyakh otsutstviya ili ogranichennogo obespecheniya novym kernom(Recommendations for the application of accumulated petrophysical relationships to interpret the well logging in calculating the reserves of small deposits of Bashkortostan in the absence or limited provision of new core), Ufa, 2008, 343 p.
9. Bulgakov R.B., Ishbulatova R.Kh., Privalova O.R., The reliability of the data of core laboratory analysis as a basis of petrophysical interpretation of well logging (In Russ.), Proceedings of nauchnogo simpoziuma "Novye geofizicheskie tekhnologii dlya neftegazovoy promyshlennosti" (New geophysical technologies for the oil and gas industry), 21-25 May 2002, Ufa, 2002, 83 p.
10. Dakhnov V.N., Geofizicheskie metody opredeleniya kollektorskikh svoystv i neftegazonasyshcheniya gornykh porod (Geophysical methods for the determination of reservoir properties and oil and gas saturation of rocks), Moscow: Nedra Publ., 1975, 343 p.
11. Zaynutdinov R.S., Residual oil saturation and coefficient of oil displacement by water of the Lower Carboniferous sandstones of Ilishevskoe field according to a study of the core (In Russ.), Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh mestorozhdeniy, 1997, no. 11, pp. 270-275.

Key words: reservoir properties, geophysical logging, geophysical methods, reservoir.

The article is devoted to a topical problem of justifying methods of well logging data interpretation at small sectors of deposits in specific geological conditions in the absence or limited provision with core samples. This technique can reliably estimate reservoir properties and oil saturation of reservoir rocks in wells needed to perform geological and hydrodynamic modeling in Republic of Bashkortostan.
References
1. Baymukhametov K.S., Viktorov P.F., Gaynullin K.Kh., Syrtlanov A.Sh., Geologicheskoe stroenie i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy
Bashkortostana (Geological structure and development of Bashkortostan oil
and gas fields), Ufa: Publ. of RITs ANK Bashneft', 1997, 424 p.
2. Ivanova M.M., Neftegazopromyslovaya geologiya (Oil and gas field geology), Moscow: Nedra Publ., 2000, 414 p.
3. Metodicheskie rekomendatsii po podschetu geologicheskikh zapasov nefti i
gaza ob"emnym metodom(Guidelines for calculation of geological reserves of
oil and gas by volumetric method): edited by Petersil'e V.I., Poroskun V.I., Yatsenko G.G., Moscow – Tver': Publ. of VNIGNI and NPTs Tver'geofizika, 2003, 312 p.
4. Berezin V.M., Yarygina V.S., Shutikhin V.I., Evaluation of original water saturation productive formations of deposits of Bashkortostan by laboratory methods (In Russ.), Geologiya nefti i gaza, 1979, no. 9, pp. 184-190.
5. Metodicheskie rekomendatsii po opredeleniyu podschetnykh parametrov
zalezhey nefti i gaza po materialam geofizicheskikh issledovaniy skvazhin s
privlecheniem rezul'tatov analizov kerna, oprobovaniy i ispytaniy produktivnykh
plastov (Guidelines to determine the calculation parameters of oil and
gas using well logging data with the involvement the results of core analysis,
sampling and testing of productive formations): edited by Vendel'shteyn B.Yu., Kozyar V.F., Yatsenko G.G., Kalinin: Soyuzpromgeofizika Publ., 1990, 260 p.
6. Vendel'shteyn B.Yu. Rezvanov R.A., Geofizicheskie metody opredeleniya
parametrov neftegazovykh kollektorov (Geophysical methods of determining
the parameters of oil and gas reservoirs), Moscow: Nedra Publ., 1978, 318 p.
7. Gudok N.S., Izuchenie fizicheskikh svoystv poristykh sred (The study of the physical properties of porous media), Moscow: Nedra Publ., 1970, 205 p.
8. Bulgakov R.B., Rekomendatsii o primenenii nakoplennykh petrofizicheskikh zavisimostey dlya interpretatsii GIS pri podschete zapasov nebol'shikh mestorozhdeniy Bashkortostana v usloviyakh otsutstviya ili ogranichennogo obespecheniya novym kernom(Recommendations for the application of accumulated petrophysical relationships to interpret the well logging in calculating the reserves of small deposits of Bashkortostan in the absence or limited provision of new core), Ufa, 2008, 343 p.
9. Bulgakov R.B., Ishbulatova R.Kh., Privalova O.R., The reliability of the data of core laboratory analysis as a basis of petrophysical interpretation of well logging (In Russ.), Proceedings of nauchnogo simpoziuma "Novye geofizicheskie tekhnologii dlya neftegazovoy promyshlennosti" (New geophysical technologies for the oil and gas industry), 21-25 May 2002, Ufa, 2002, 83 p.
10. Dakhnov V.N., Geofizicheskie metody opredeleniya kollektorskikh svoystv i neftegazonasyshcheniya gornykh porod (Geophysical methods for the determination of reservoir properties and oil and gas saturation of rocks), Moscow: Nedra Publ., 1975, 343 p.
11. Zaynutdinov R.S., Residual oil saturation and coefficient of oil displacement by water of the Lower Carboniferous sandstones of Ilishevskoe field according to a study of the core (In Russ.), Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh mestorozhdeniy, 1997, no. 11, pp. 270-275.


Attention!
To buy the complete text of article (a format - PDF) or to read the material which is in open access only the authorized visitors of the website can. .

Mobile applications

Read our magazine on mobile devices

Загрузить в Google play

Press Releases

20.01.2022
18.01.2022
11.01.2022